Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Lidbeck to Martinville

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 • Lidbeck, Anders

  Lidbeck, Anders. Anmärkningar angående ämnen ur Psychologien, Esthetiken och Svenska Synonymiken. Efter författarens död utgifne af P. Wieselgren. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1830.
  8:o i ett samtida, något skavt halvfranskt band. Blyertsanteckning på titelsidan. En del lagerfläckar samt avtryck från motstående sidor. LXXVIII, 374 sid.
  300 SEK
 • Liedbeck, G. H

  Liedbeck, G. H. Gymnastiska dagövningar valda bland dem som begagnats vid Stockholms stads folkskolor under åren 1870-80. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1881. Första upplagan.
  4:o inbunden i ett samtida klotryggband med illustrerad främre pärm. Bandet professionellt renoverat med nya försättsblad. Pärmarna solkiga och fläckade. "Landskrona folkskola" handskrivet upptill på främre pärm. Fin inlaga med bara enstaka fläckar. Illustrerad med 273 figurer i svart och vitt som exempel på övningar. (VI), 80 sid.
  150 SEK
 • Lillienhöök, John

  Lillienhöök, John; Tvenne år bland zouaverne. Minnen och anteckningar från fälttåget uti Italien och expeditioner uti Afrika åren 1859 och 1860. Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1861. Första upplagan.
  8vo inbunden i ett skavt och repat halvfranskt band med förgylld dekor och ryggtext. De lätt solkiga omslagen medbundna. Några mindre fläckar, men trots det en bra inlaga. Frontespis med porträtt av general Mac Mahon. Rikt illustrerad med kolorerade planscher och utvikningsbara kartor. (10), 340 sid. + 9 planscher + 4 kartor.
  200 SEK
 • Linck, Josef. Anonymt utgiven

  Linck, Josef. Anonymt utgiven. Stockholmskorna sådana de äro i helg och söcken, i "ur och skur", i "krig och fred", på gator och torg, i salonger och kök, i gala och negligé, ute och hemma. Svanbäcks Tryckeri, Stockholm, 1885.
  12:o i ett senare välbundet halvklotband med handskriven ryggtitel och marmorerat pärmpapper. Främre omslag medbundet. Ett välbevarat exemplar. 158 sid.
  400 SEK
 • Lindeberg, A. Anonymt utgiven

  Lindeberg, A. Anonymt utgiven. Revolution och republik. L. J. Hjerta, Stockholnm, 1838.
  Häftad 8vo i utgivarens tryckta omslag. Detta med smärre fläckar och ngn. diskret anteckning. Första sidorna med fläck i övre marginalen, annars ett fint, oskuret exemplar. 95 sid.
  200 SEK
 • Lindeberg, Anders. Anonymt utgiven

  Lindeberg, Anders. Anonymt utgiven. Bidrag till Sveriges historia efter den 5 november 1810 I-II. 2 delar i 1 vol. L. J. Hjerta, Stockholm, 1839.
  8vo inbunden i ett samtida ljusbrunt halvfranskt band med ryggen med förgylld dekor och text. Marmorerade pärmar. Lindrigt slitage. Gröna snitt. Äldre namnteckning på främre pärms insida. En del äldre blyertsnoteringar. Mest ren inlaga. (IV), 372 sid. + (IV), 515 sid.
  300 SEK
 • Lindfors, Otto

  Lindfors, Otto. Prolog vid Lunds studenters festföreställning på hundraårsdagen af Esaias Tegnérs födelse den 13 november 1882. Gleerups, Lund, 1882.
  8vo i ett nära samtida marmorerat pappband i fint skick. Med William Lengertz exlibris på främre pärms insida. (II), 12 sid. Bra exemplar.
  100 SEK
 • Lindgren, Erik, Pihl, Axel och Löwegren, Georg samt Lindgren, Erik och Löwegren, Georg

  Lindgren, Erik, Pihl, Axel och Löwegren, Georg samt Lindgren, Erik och Löwegren, Georg; Handbok i svenska trädgårdsskötseln. Sjette afdelningen. Blomsterodling på fritt land sammanbunden med Handbok i svenska trädgårdsskötseln. Sjunde afdelningen. Krukväxtodling i växthus och boningsrum. 1 volym. Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 1884. Andra genomsedda och tillökade upplagan samt Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 1883.
  8vo inbunden i ett samtida svart halvfranskt band med förgylld ryggtext och marmorerade snitt. Lite skav på ryggen och pärmarna, men ett väl sammanhållet band. Namnteckning på främre tomma försättsbladet. Fin inlaga. Några träsnitts-illustrationer i andra delen. (IV), 322 sid. , sista blank + VI, 362 sid, sista blank.
  200 SEK
 • Littré, E. & Robin, Ch

  Littré, E. & Robin, Ch. ; Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art vétérinaire et des sciences qui s'y rapportent. Ouvrage contenant la synonymie latine, grecque, allemande, anglaise, italienne et espagnole et le glossaire de ces diverses languages. Illustré de 532 figures intercalées dans le texte. J. B. Baillière et fils, Paris, 1878. Quatorzième édition entièrement refondue. 14th revised and expanded eedition.
  Thick 8:o in a black leather-backed cloth binding with spine gilt decorated. Extremities sligtly worn and boards slightly faded. Else a tight binding. Title-page repaired with small loss of part of a few letters. Also some folds. Exlibris stamp below to the right. Else a fresh copy with no spots at all. Illustrated with wood-cuts in the text. Print in two columnes.In the end glossaries in Latin and in English. VIII, 1896 pages.
  800 SEK
 • Ljunggren, Gustaf

  Ljunggren, Gustaf; Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död I-V- 5 volymer. Lund, Gleerups förlag, 1873-1895.
  Fem 8o-volymer inbundna i samtida, svarta, halvfranska, band med röda titel-etiketter med förgylld text samt vackert marmorerade pärmar. Färgen på ryggarna ganska skavd, två volymer med skadade övre kapitäl och några pärmhörn slitna. Men väl sammanhållna band och ändå en dekorativ svit. Vol. I; Kellgren, Leopold och Thorild till och med 1792. (XII), 596 sid. , sista blank. Lite bruntonade marginaler och nga. sidor lagerfläckade. Vol. II; Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs minderårighet 1792-1796. Stålstucken frontispis med porträtt av Leopold, Kellgren och Thorild. (IV), VI, 603 sid. Fin inlaga. (I). Vol. III; Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs regering. Stålstucken frontispis med porträtt av Adlerberth, Valerius, Wallin och Choraeus. (IV), VI, stålstick med porträtt av Oxenstierna, von Rosenstein, Lenngren och Franzén (ngt. lagerfläckat), 608 sid. , (IV) sista blank. Fin inlaga. Vol. IV; Striden emellan gamla och nya skolan 1809-1814. Litograferad frontispis med porträtt av Atterbom, Palmblad, Hammarsköld och Cederborgh. (IV), VI, 651 sid. , (I). Ngn. marginal mkt. lätt lagerfläckad. Vol. V; Striden emellan gamla och nya skolan 1815-1821. Litografi med porträtt av Tegnér, Geijer och Ling. (IV), VI, 645 sid. (I). Nga. marginaler svagt bruntonade.
  600 SEK
 • Ljungren, Gustaf

  Ljungren, Gustaf. Svenska akademiens historia 1786-1886 I-II. 2 vol. Norstedt & Söner, Stockholm, 1886.
  Två samtida gröna halvklotband med marmorerade pärmar. Mindre kantskav, bra exemplar. Exlibris. X, 398 sid. , (I) + VI, 518 sid. , (I).
  200 SEK
 • Loenbom, Samuel

  Loenbom, Samuel . Kongl. Rådets pch Fält-Marskalkens, Herr Grefwe Magni Stenbocks Lefwerne I-II. (Av 4 publicerade). Lars Salvius, Stockholm, 1757-1758. Första upplagan.
  Två delar i 1 4:o-volym i ett senare halvfranskt band med förgylld ryggtext. Första delen saknar titelsidan och har omfattande lagningar, bl. a. av porträttet, mest i kanter och hörn, men med en del förluster. Väl utfört, men inte riktigt estetiskt. Andra delen är komplett. Den utvikbara graverade planen över slaget vid Helsingborg är lagad på baksidan, annars bara små lagningar i den delen. Har ytterligare en plansch. Lagerfläckar och en del vatten fläckar mest i marginaler. Ett arbets- /kompletteringsexemplar.
  300 SEK
 • Låstbom, Aug. Th

  Låstbom, Aug. Th. Swea och Götha Höfdinga=Minne sedan 1720 (I-II). Samt konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan föreningen med Swerige 1814. Wahlström & Låstbom, Upsala 1842-43.
  8vo i ett samtida svart halvfranskt band med förgylld ryggtext. Spricka i främre falsen upptill. Exlibris och annan etikett på försättsbladet.Namn på titelsidan. Vattenfläckar i övre och nedre hörnen. Lite lös i bindningen. (VIII),283,(I); (VI),346,(IV),60 s.
  200 SEK
 • Magendie, Fr

  Magendie, Fr. Anvisning att bereda och nyttja flere nya medicamenter, såsom nux vomica, morphin, blåsyra, strychnin, veratrin, kinans saltbaser, jod m.fl. Öfversättning från tyskan med tillägg af P.N. O. U. Arborelius, Fahlun, 1827.
  Häftad 8vo i ett äldre slitet och fläckat blått pappersomslag. Främre omslag och första sidan lösa. Hörnveck och en del lagerfläckar.VI, (II), 87 sid.
  500 SEK
 • Magnieu, E. de and Prat, Henri, recueillie et publiée par

  Magnieu, E. de and Prat, Henri, recueillie et publiée par. Correspondance inédite de la comtesse de Sabran et du chevalier de Boufflers 1778-1788. E. Plon et Cie. , Paris, 1875. First edition.
  Hardbound large 8vo in a contemporary brown halv morocco binding with gilt lettered spine, marbled boards and endpapers and gilt top edge. Bound with the original printed wrappers. Slight wear to extremities and rest of removed exlibris inside front board. Clean and fresh inside. Engraved portrait of Mme. Sabran as frontespiece, XVI, 526 p. , (II).
  500 SEK
 • Mallet, Paul Henri

  Mallet, Paul Henri. Introduction à l'Histoire de Dannemarc, où l'on traite de la Religion, des Loix, des Moeurs & des Usages des Anciens Danois. Copenhague, 1755.
  4:o in a rubbed and worn contemporary full leather binding with gilt decorated spine and red edges. Old notes on front free endpaper, old names discrete on title page. Title printed in red and black and with engraved vignette. This copy is lacking the engraved portrait and the engraved map of Denmark. Fresh interior. (VI), 14 p. , 256 p.
  400 SEK
 • Mann, A. - T. , abbé

  Mann, A. - T. , abbé; Histoire du regne de Marie-Therese, Imperatrice, Reine de Hongrie & de Boheme, Archiduchesse d' Autrich, &... Précedée De Tables Généalogiques & Chronologiques: Pour servir... Chez Lemaire, Bruxelles, MDCCLXXXI (1781).
  Harrdbound 8vo in a bnear ccontem porary mottled paperbinding. head and foot of spine with losses and boards and spine a bit rubbed. With an engraved portrait of Marie Thérés as frontispiece. Title-page with the cirkular ex libris stamp of Carl Gustaf Leijon, Swedish nobel, and with old autographed initials. A small number of pages with weak spots, else a clean and crisp copy. XVI, (II), 401 p. , (II), XX (Traité de paix de Teschen), (II).
  Barbier II, 790.
  300 SEK
 • Marbot, (Jean-Baptiste, ) General, Baron de

  Marbot, (Jean-Baptiste, ) General, Baron de. Mémoires du général Bon De Marbot I-III. 3 volumes. E. Plon, Nourrit et Cie. , Paris, 1892. 21st edition.
  Three nice half morocco bindings in 8vo. Spine with five raised bands. Gilt decorated compartments. Marbled boards and endpapers. Top edges gilt. Mild wear to bindings, a very good set. Inner hinges slightly strained. Old name to front free endpaper in the first volume. A clean copy. Every volume with a tissueguarded frontispiece. XII, (II), 390 p. + (IV, 495 p. + (IV), 446 p.
  600 SEK
 • Marryat, Captain Frederick

  Marryat, Captain Frederick. Frank Mildmay or The Naval Officer. David Bryce, London, no date. A New Edition. Late 19th Cent.
  Small, hardbound, 8o in a contemporary green half cloth-binding with spine gilt lettered and marbled boards. Yellow endpapers. Some light foxing to empty endpapers, else bright and clean. A very good or better copy. (IV), 372 p.
  150 SEK
 • Martinville, Citoyen

  Martinville, Citoyen; 1, 2, 3, 4, ou La casette précieuse. Vaudeville, En deux Actes. Chez Pellier-Lawalle, Bordeau, An X (1798). First edition.
  Hardbound 8vo in a modern marbled paper binding with old wrappers in rose preserved. No empty endpapers. Old autographed name by Gustave Coyet, Swedish nobel, inside front wrapper. Slight marginal foxing else a nice uncut copy. 48 pages.
  300 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14