Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Kexél to Legrand

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 • Kexél, Olof

  Kexél, Olof. Olof Kexéls Skrifter. Samlade af P. A. Sondén. Två delar i en volym. 12:o. 468;(7),10-177,(3) s Tryckta hos A. G. Hellsten, Stockholm 1837.
  12:o i ett samtida slitet och skavt halvfranskt band. 468 p. + 177 sid. , (III). Möjligen saknas ett halvtitelblad i andra delen.
  150 SEK
 • Kihlman, L. F

  Kihlman, L. F. ; Beskrifning öfver Kumla socken. Carl-Erik Ekmarck, Strengnäs, 1828. Första upplagan.
  8:o i ett omslag av samtida gråpapper som är lite fläckat samt lätt skadat på ryggen. Saknar tomma försättsblad, som nog aldrig funnits. Kyrka och kyrkogård i en lund graverat på titelbladet. Exlibris på främre pärms insida. Inlagan genomgående lagerfläckad, dock inte hårt. Den utvikbara, graverade kartan över Kumla socken är gjord av G. Säfström samt graverad av S. Anderson. Den är inte lagerfläckad, men har ett litet riss i yttre marginalen upptill. (IV), 191 sid. , (I) Rättelser + 2 utvikbara tabeller + stor utvikbar graverad karta medbunden längst bak.
  Westmanlands Läns Kongl. Hushållnings- Sällskaps Handlingar. 4. Häftet. Författaren var pastor i Kumla socken i många år.
  400 SEK
 • Klemming Gystaf Edvard. Anonymt utgiven

  Klemming Gystaf Edvard. Anonymt utgiven. Ur en antecknares samlingar. E. Berling, Upsala, 1880-82. Andra delvis tillökta upplagan.
  Stor 8vo i ett nära samtida halvfranskt band. Ryggen med röd titeletikett och förgylld dekor. Marmorerade pärmar och snitt. Lätt ryggskav, bara smärre bruksspår. Med G. Upmarks exlibris. Titelsidan lätt bruntonad och de första sidorna med lätt hörnveck, men en bra inlaga. Några marginaler med blyertsnoteringar. En del illustrationer i texten. (IV), 279 sid. + 2 utvikbara planritningar.
  400 SEK
 • Kleuker, J. F. m. fl

  Kleuker, J. F. m. fl. Samling af de äldsta folkslagens religions-urkunder öfver deras religionsbegrepp och mysterier I. (En andra del utkom.) A. Gadelii sterhus, Stockholm, 1820l
  8vo i ett slitet äldre pappband. Inlagan lös i ryggen. Saknar främre tomma försättsbladet. Pappersförlust utan textförlust nertill på titelsidan. Hörnveck och en sida med reva utan textförlust. En del fläckar. (XIV), sid. 3-693, (III).
  200 SEK
 • Klingspor, C. A & Schlegel, B. & Nay, A

  Klingspor, C. A & Schlegel, B. & Nay, A. Uplands Herregårdar med beskrifande text af Carl Arvid Klingspor och Arvid Schlegel. Teckningar och litografi af A. Nay. F. & G. Beijers förlag, 1881.
  Tvär-folio i förlagets röda klotband med skinnrygg. Ryggen delvis lös och med skinnförluster. Pärmarna i fint skick. Med 60 kolorerade litografier med skyddspapper. Bara sällsynta små fläckar och någon plansch med lätt offsetting. En plansch lös med marginalriss. Titel + (2 sid.) + (4 sid.) + sid. 5-38 + 278 textsidor i dubbla kolumner + 1 utvikbar tabell + 60 kolorerade litografier.
  3000 SEK
 • Knös, Tekla. Anonymt utgiven

  Knös, Tekla. Anonymt utgiven. Fotografier af det forna Upsalalifvet. Profkort. Kongl. Akad. Boktryckeriet, Upsala, 1864.
  8vo i ett originaklotryggband med röd rygg och gula pärmar tryckta med svart text oc ram. Något solkiga pärmar. August Quennerstedts namnteckning upptil på främre pärm. Hilding Pleijels exlibris. Ren inlaga. 49 sid.
  600 SEK
 • Kongl. Arméens Flottas Stockholms Escader

  Kongl. Arméens Flottas Stockholms Escader. Sammandrag af Corporalers och Volontairers Skyldigheter under Tjenstgöring i Land vid Kongl. Arméens flotta Stockholms Escader. Henrik And. Nordström, Stockholm, 1810.
  Liten 8vo i ett senare marmorerat pappband med titeletikett i röd marokäng med förgylld text på främre pärm. Bra skick. Ren inlaga. 24 sid.
  200 SEK
 • La Curne de Palaye, Jean-Babtiste de. Anonym. published

  La Curne de Palaye, Jean-Babtiste de. Anonym. published. Les Amours du bon vieux temes. On n'aime plus comme on aimait jadis. With Romance d'Aucassin et de Nicolette and Le Chatelaine de Saint Gilles from old manuscripts. Chez Duchesne, Vaucluse et Paris, 1756.
  Small 8vo in a later, slightly rubbed red half leather binding with gilt lettered spine, gilt lined and marbled boards. Gilt top edge and marbled endpapers. Bound by Petit, Succ:r. de Simier. Title with engraved vignette. Partly uncut copy with slightly soiled two first leaves, else only occasional spots, mostly in a few lower corners. A very good copy. (II), (IV), p. 5 - 89.
  2500 SEK
 • La Farre, Charles August, Mrquis de

  La Farre, Charles August, Mrquis de. Memoirs et reflexions sur les principaux evenemens du regne de Louis XIV. Et sur le casratere de ceux qui y ont eu la pri cipal part. Par L. M. D. L. F. Chez J. F. Bernard, Amsterdam, 1734. Nouvelle edition ou lón a ajouté quelques remarques.
  12:o in a contemporary full leather binding. Spine richly gilt decorated. Red edges. Marbled endpapers. Split up in front hinge and slightly spotted binding. Inside a clean copy. Title page in red and black. (IV), 344 p. Barbier III, 223.
  400 SEK
 • La Farre, Charles Auguste, Marquis de ( Mr. L. M. D. L. F)

  La Farre, Charles Auguste, Marquis de ( Mr. L. M. D. L. F); Memoires et reflextions sur les principaux evenemens du regne Louis XIV et sur le caractere de ceux qui y ont eu la principale part. A. J. F. Bernard, Amsterdam, 1734. Nouvelle Edition, où l´on a ajouté quelques Remarques.
  Small 8vo in a contemporary full leather binding. Spine gilt ornamented and with red title label lettered in gilt. Red edges and marbled endpapers. Front hinge slightly split up and wear at head of spine. Small repair on front board and two corners a bit bumped. A firm and tight binding. Title page printed in red and black. Interior a clean and crisp copy. IV, 344 p.
  Barbier, III, 223.
  800 SEK
 • Lacretelle, Charles

  Lacretelle, Charles; Histoire de France pendant les guerres de religion I-IV. 4 vol. Complete. Delaunay, Paris, 1814-1816. First edition.
  Four 8vo volumes in contemporary green half morocco bindings with marbled boards and yellow edges. Spines delicately gilt ornamented with two red, gilt lettered, labels. Exlibris inside front boards. The spine labels with small losses, else a fine set. Interior a few passages mildly foxed, but mostly a clean copy. Vol. I; (IV), LVI, 398 p. , last blank. Vol. II; (IV), 450 p. , last blank. Vol. III; (IV), 490 p. , Vol. IV; (IV),464 p. , last blank.
  Brunet, III, 731.
  900 SEK
 • Lacroix-Danliard

  Lacroix-Danliard; La plume des oiseaux. Histoire naturelle et industrie. Avec figures intercalées dans le texte. Histoire naturelle. Chasse et domestication. Usage guerriers. Jouets. Parure et habillement. Usages domestiques. La plume à ecrire. Librairie J. - B. Baillière et Fils, Paris 1991. First edition.
  Hardbound 8o in publisher's red-brown cloth lettered in black. Slightly rubbed boards, else a fine, tight binding. Endpapers a bit browned, else clean with 94 black and white figures in the text of which many are fullpage.368 p. , 8 (catalogue) , (&) (endpapers are also a book catalogue).
  Bibliotheque des connaissances utiles.
  300 SEK
 • Laererig underholdning for börn. 3die Hefte. Anonymt utg

  Laererig underholdning for börn. 3die Hefte. Anonymt utg. Laererig underholdning for börn. 3die Hefte. Bing & Söns Forlag, utan år. Senare hälften av 1800-talet.
  Tvär-8vo i ett litograferat pappband med svart text. Ryggslitage och något solkiga pärmar, men sammanhållet. Inlagan i form av leporello (utvikbar) med svart-vita litograferade planscher; Bondehuus & Herregaard, Skotter, Gadeoptii, Borgerfolk, Arbeidsfok, Bönder, Fiskere, Tower i London, Engelske Bönder, Naevefaegtere, Russiske Landsbyfolk, Russisk Droschke och Russisk Slaede. Enstaka fläckar.
  400 SEK
 • Laererig underholdning i billeder for börn. 4de Hefte. Anonymt utgiven

  Laererig underholdning i billeder for börn. 4de Hefte. Anonymt utgiven. Laererig underholdning i billeder for börn. 4de Hefte. Bing & Söns Forlag, utan år. Senare hälften av 1800-talet.
  Tvär-8vo i ett rosa litogrferat pappband med svart text. Bandet något sokigt samt ryggslitage. Väl sammanhållet. Inlagan i form av leporello (utvikbar) med svart-vita litograferade bilder; En chinesisk dame, En Mandarin, Chinesiske Soldater, Indvaanere af Canton, Chinesiske Bönderfolk, Et chinesisk skib, En Japanesisk Herre, Japanesiske Damer, Indvaanere af Nangasaki, Japanesiske Bygnnger, Beboere af forskjellige Dele i Barbariet (2 helsidor).
  400 SEK
 • Laererig underholdning i billeder for börn. Anonymt utg

  Laererig underholdning i billeder for börn. Anonymt utg. Laererig underholdning i billeder for börn. 2det Hefte. Med litograferade bilder. Bing & Söns Forlag, utan år. Sent 1800-tal.
  Tvär-8vo i ett litograferat rosa pappband med svart text. Pärmarna solkiga, förlust nertill på ryggen. Väl sammanhållet band. Inlagan i form av leporello (utvikbar) med 13 svart-vita litograferade bilder; Schweizer Huus, Schweizere (2), Graekere (4), En offentlig Plads i Valence, Spanier, Tyrefaegter, Peiementeser, Nepolitsansk Fisker, En Kone fra Tivole samt Romerske Folk.
  400 SEK
 • Latrille, G

  Latrille, G. Tankar om krig och isynnerhet om Franska Revolutions-Kriget. Öfversättning. Elméns och Granbergs Tryckeri, Stockholm, 1815.
  Häftad 8vo i ett äldre något slitet och fläckat blått pappersomslag. Saknar tomma försättsblad. Äldre namnteckningar på titelsidan. Oskuret exemplar. Nedre marginalerna fläckade, utan att texten berörs. En del lagerfläckar. Lite knepigt paginerad i början, men komplett. 270 sid.
  200 SEK
 • Le Bibliophile Jacob (=Paul Lacroix)

  Le Bibliophile Jacob (=Paul Lacroix). Galerie des Femmes de George Sand. Collection de 24 magnifiques portraits gravés sur acier par H. Robinson d'après les tableaux de Madame Geefs, MM. Charpentier, Lepaulle, Gros-Claude, Giraldon, Lepoitevin, Biard, etc. Hauman et Cie. , Bruxelles, 1843.
  Tall 8vo in a contemporary half morocco binding with slight marbled boards. Spine decorations faded and slight edgewear. Interior minor spots on the reverse of a few plates, a clean copy with the plates tissue guarded. One plate loose. Illustrated also with nice vignettes drawn by MM. Français, Nanteuil, Morelfala and engraved by Chevin. 171 sid. (I) + 24 full page engraved plates.
  500 SEK
 • Le Maout, Emm. de

  Le Maout, Emm. de. Botanique. Organographie et taxonomie. Historie naturelle des familles végétales et des principales espéces suivant la classification de M. Adrien de Jussieu. With 30 handcolored plates. L. Curmer, Paris, 1852.
  4:o in publishers contemporary black cloth binding richly decorated in gilt, blue, green and purple. All edges gilt. Slight edgewear. Very good/near fine. Browning to the empty yellow endpapers, else a clean and fresh copy with only occasional light spots. With 30 tissue-guarded handcolored lithographique plates with 3 species on each + 18 tuned lithographs and numerous b/w illustrations in the text. (II), XXVIII, 387 p. , (I) + plates. (Les trois règnes de la nature. Règne végétal.)
  3000 SEK
 • Ledebur, A

  Ledebur, A. Vollständiges Handbuch der Eisengiesserei. Atlas. OBS: Only the atlas with 29 b/w plates. All. No place, no date, but 1882.
  4:o in a slightly rubbed contemporary half leather binding. No titlepage, but 2 pages overview (Uebersicht) in the beginning + 29 doublepaged steel engravings. This is the atlas to Lederbur's Handbuch der Eisengiesserei. One margin stained and the last plate with spots. Else only occasional spots.
  400 SEK
 • Legrand, D´Aussy (Pirerre Jean-Babtiste) (1737-1800)

  Legrand, D´Aussy (Pirerre Jean-Babtiste) (1737-1800); Fabliaux ou contes, fables et romans du XII:e et du XIII:e siècle I-V. 5 vol. Complete. Paris, Jules Renouard, MDCCCXXIX. (1829). Troisème édition, considérablement augumenté.
  Five 8vo-volumes in green half morocco bindings. Spines with five raised bands and gilt decorations. Boards and endpapers marbled. Top edges gilt, else only trimmed edges. Spines mildly faded. Vol I;(II), XII, 368 p. , 32 p. Four (4) engraved plates after Moreau and one plate with engraved music. Vol. II;(VIII), 432 p. , 22 p. Three (3) engraved plates after Moreau. Vol. III;(VIII), 384 p. , 30 p. Four (4) engraved plates after Moreau. Vol. IV;(IV), 400 p. , (II), 30 p. Four (4) plates after Moreau. Vol. V;(IV), 411 p. , (I), 30 p. Three (3) plates after Desenne.
  In a preface the editor Jules Renouard says that this edition was planned by Legrand D´Aussy before he died. Renouard has used Legrand´s notes and corrections as far as possible for this third edition. He also is responsable for the illustrations. Moreau died in 1814 so the last illustrations are composed by Alexandre Desenne, who also died before the publication of this work. This edition is highly estimated by Brunet, III, 946. He says that it is a beautiful work. First edition was published 1779-81 and the second 1781 (12:o.).
  3000 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16