Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Ledebur to Magnieu

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 • Ledebur, A

  Ledebur, A. Vollständiges Handbuch der Eisengiesserei. Atlas. OBS: Only the atlas with 29 b/w plates. All. No place, no date, but 1882.
  4:o in a slightly rubbed contemporary half leather binding. No titlepage, but 2 pages overview (Uebersicht) in the beginning + 29 doublepaged steel engravings. This is the atlas to Lederbur's Handbuch der Eisengiesserei. One margin stained and the last plate with spots. Else only occasional spots.
  400 SEK
 • Legrand, D´Aussy (Pirerre Jean-Babtiste) (1737-1800)

  Legrand, D´Aussy (Pirerre Jean-Babtiste) (1737-1800); Fabliaux ou contes, fables et romans du XII:e et du XIII:e siècle I-V. 5 vol. Complete. Paris, Jules Renouard, MDCCCXXIX. (1829). Troisème édition, considérablement augumenté.
  Five 8vo-volumes in green half morocco bindings. Spines with five raised bands and gilt decorations. Boards and endpapers marbled. Top edges gilt, else only trimmed edges. Spines mildly faded. Vol I;(II), XII, 368 p. , 32 p. Four (4) engraved plates after Moreau and one plate with engraved music. Vol. II;(VIII), 432 p. , 22 p. Three (3) engraved plates after Moreau. Vol. III;(VIII), 384 p. , 30 p. Four (4) engraved plates after Moreau. Vol. IV;(IV), 400 p. , (II), 30 p. Four (4) plates after Moreau. Vol. V;(IV), 411 p. , (I), 30 p. Three (3) plates after Desenne.
  In a preface the editor Jules Renouard says that this edition was planned by Legrand D´Aussy before he died. Renouard has used Legrand´s notes and corrections as far as possible for this third edition. He also is responsable for the illustrations. Moreau died in 1814 so the last illustrations are composed by Alexandre Desenne, who also died before the publication of this work. This edition is highly estimated by Brunet, III, 946. He says that it is a beautiful work. First edition was published 1779-81 and the second 1781 (12:o.).
  3000 SEK
 • Leonhard, K. G. , von

  Leonhard, K. G. , von. K. G. von Leonhard's Handbok i geologien och geognosien. L. J. Hjerta, Stockholm, 1833. Första svenska upplagan.
  8vo inbunden i ett samtida halvfranskt band. Ryggen med förgylld dekor och marmorerade pärmar och snitt. Slitna yttre falsar med liten öppning upptill i främre. Hörnen lite stukade. Främre försättsblad bortklippt. Pontus Ljunggrens exlibris på främre pärms insida. En del lätta lagerfläckar. Illustrerad med sex utvikbara, graverade planscher i slutet varav två är kolorerade. Planscherna med nga. extra vikveck, men utan revor. XIV, 420 sid. , (II) + planscher.
  300 SEK
 • Lescure, M. de

  Lescure, M. de. Henry IV 1553-1610. Dix gravures sur acier d'aprés les maitres par Leopold Flameng. Fleurons et culs-de-lamp. Paul Ducroque, Paris, 1874.
  Hardbound large 8:o in a moroccobacked red binding. Spine gilt ornamented and a gilt weapon and the signature A. C. in gilt on front board. All edges gilt. Mild wear and boards slightly faded. Else a binding in fine condition. A clean copy with only a few spots in margins and to the tissuegards. Exlibris inside front board. Illustrated with 10 fullpage steel-engravings by Leopold Flameng including a portrait of Henri IV as frontispiece. Decorative first letters and culs-de lamp. XII, 654 pages.
  300 SEK
 • Lidbeck, Anders

  Lidbeck, Anders. Anmärkningar angående ämnen ur Psychologien, Esthetiken och Svenska Synonymiken. Efter författarens död utgifne af P. Wieselgren. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1830.
  8:o i ett samtida, något skavt halvfranskt band. Blyertsanteckning på titelsidan. En del lagerfläckar samt avtryck från motstående sidor. LXXVIII, 374 sid.
  300 SEK
 • Liedbeck, G. H

  Liedbeck, G. H. Gymnastiska dagövningar valda bland dem som begagnats vid Stockholms stads folkskolor under åren 1870-80. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1881. Första upplagan.
  4:o inbunden i ett samtida klotryggband med illustrerad främre pärm. Bandet professionellt renoverat med nya försättsblad. Pärmarna solkiga och fläckade. "Landskrona folkskola" handskrivet upptill på främre pärm. Fin inlaga med bara enstaka fläckar. Illustrerad med 273 figurer i svart och vitt som exempel på övningar. (VI), 80 sid.
  150 SEK
 • Lillienhöök, John

  Lillienhöök, John; Tvenne år bland zouaverne. Minnen och anteckningar från fälttåget uti Italien och expeditioner uti Afrika åren 1859 och 1860. Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1861. Första upplagan.
  8vo inbunden i ett skavt och repat halvfranskt band med förgylld dekor och ryggtext. De lätt solkiga omslagen medbundna. Några mindre fläckar, men trots det en bra inlaga. Frontespis med porträtt av general Mac Mahon. Rikt illustrerad med kolorerade planscher och utvikningsbara kartor. (10), 340 sid. + 9 planscher + 4 kartor.
  200 SEK
 • Linck, Josef. Anonymt utgiven

  Linck, Josef. Anonymt utgiven. Stockholmskorna sådana de äro i helg och söcken, i "ur och skur", i "krig och fred", på gator och torg, i salonger och kök, i gala och negligé, ute och hemma. Svanbäcks Tryckeri, Stockholm, 1885.
  12:o i ett senare välbundet halvklotband med handskriven ryggtitel och marmorerat pärmpapper. Främre omslag medbundet. Ett välbevarat exemplar. 158 sid.
  400 SEK
 • Lindeberg, A. Anonymt utgiven

  Lindeberg, A. Anonymt utgiven. Revolution och republik. L. J. Hjerta, Stockholnm, 1838.
  Häftad 8vo i utgivarens tryckta omslag. Detta med smärre fläckar och ngn. diskret anteckning. Första sidorna med fläck i övre marginalen, annars ett fint, oskuret exemplar. 95 sid.
  200 SEK
 • Lindeberg, Anders. Anonymt utgiven

  Lindeberg, Anders. Anonymt utgiven. Bidrag till Sveriges historia efter den 5 november 1810 I-II. 2 delar i 1 vol. L. J. Hjerta, Stockholm, 1839.
  8vo inbunden i ett samtida ljusbrunt halvfranskt band med ryggen med förgylld dekor och text. Marmorerade pärmar. Lindrigt slitage. Gröna snitt. Äldre namnteckning på främre pärms insida. En del äldre blyertsnoteringar. Mest ren inlaga. (IV), 372 sid. + (IV), 515 sid.
  300 SEK
 • Lindfors, Otto

  Lindfors, Otto. Prolog vid Lunds studenters festföreställning på hundraårsdagen af Esaias Tegnérs födelse den 13 november 1882. Gleerups, Lund, 1882.
  8vo i ett nära samtida marmorerat pappband i fint skick. Med William Lengertz exlibris på främre pärms insida. (II), 12 sid. Bra exemplar.
  100 SEK
 • Lindgren, Erik, Pihl, Axel och Löwegren, Georg samt Lindgren, Erik och Löwegren, Georg

  Lindgren, Erik, Pihl, Axel och Löwegren, Georg samt Lindgren, Erik och Löwegren, Georg; Handbok i svenska trädgårdsskötseln. Sjette afdelningen. Blomsterodling på fritt land sammanbunden med Handbok i svenska trädgårdsskötseln. Sjunde afdelningen. Krukväxtodling i växthus och boningsrum. 1 volym. Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 1884. Andra genomsedda och tillökade upplagan samt Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 1883.
  8vo inbunden i ett samtida svart halvfranskt band med förgylld ryggtext och marmorerade snitt. Lite skav på ryggen och pärmarna, men ett väl sammanhållet band. Namnteckning på främre tomma försättsbladet. Fin inlaga. Några träsnitts-illustrationer i andra delen. (IV), 322 sid. , sista blank + VI, 362 sid, sista blank.
  200 SEK
 • Littré, E. & Robin, Ch

  Littré, E. & Robin, Ch. ; Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art vétérinaire et des sciences qui s'y rapportent. Ouvrage contenant la synonymie latine, grecque, allemande, anglaise, italienne et espagnole et le glossaire de ces diverses languages. Illustré de 532 figures intercalées dans le texte. J. B. Baillière et fils, Paris, 1878. Quatorzième édition entièrement refondue. 14th revised and expanded eedition.
  Thick 8:o in a black leather-backed cloth binding with spine gilt decorated. Extremities sligtly worn and boards slightly faded. Else a tight binding. Title-page repaired with small loss of part of a few letters. Also some folds. Exlibris stamp below to the right. Else a fresh copy with no spots at all. Illustrated with wood-cuts in the text. Print in two columnes.In the end glossaries in Latin and in English. VIII, 1896 pages.
  800 SEK
 • Ljunggren, Gustaf

  Ljunggren, Gustaf; Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död I-V- 5 volymer. Lund, Gleerups förlag, 1873-1895.
  Fem 8o-volymer inbundna i samtida, svarta, halvfranska, band med röda titel-etiketter med förgylld text samt vackert marmorerade pärmar. Färgen på ryggarna ganska skavd, två volymer med skadade övre kapitäl och några pärmhörn slitna. Men väl sammanhållna band och ändå en dekorativ svit. Vol. I; Kellgren, Leopold och Thorild till och med 1792. (XII), 596 sid. , sista blank. Lite bruntonade marginaler och nga. sidor lagerfläckade. Vol. II; Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs minderårighet 1792-1796. Stålstucken frontispis med porträtt av Leopold, Kellgren och Thorild. (IV), VI, 603 sid. Fin inlaga. (I). Vol. III; Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs regering. Stålstucken frontispis med porträtt av Adlerberth, Valerius, Wallin och Choraeus. (IV), VI, stålstick med porträtt av Oxenstierna, von Rosenstein, Lenngren och Franzén (ngt. lagerfläckat), 608 sid. , (IV) sista blank. Fin inlaga. Vol. IV; Striden emellan gamla och nya skolan 1809-1814. Litograferad frontispis med porträtt av Atterbom, Palmblad, Hammarsköld och Cederborgh. (IV), VI, 651 sid. , (I). Ngn. marginal mkt. lätt lagerfläckad. Vol. V; Striden emellan gamla och nya skolan 1815-1821. Litografi med porträtt av Tegnér, Geijer och Ling. (IV), VI, 645 sid. (I). Nga. marginaler svagt bruntonade.
  600 SEK
 • Ljungren, Gustaf

  Ljungren, Gustaf. Svenska akademiens historia 1786-1886 I-II. 2 vol. Norstedt & Söner, Stockholm, 1886.
  Två samtida gröna halvklotband med marmorerade pärmar. Mindre kantskav, bra exemplar. Exlibris. X, 398 sid. , (I) + VI, 518 sid. , (I).
  200 SEK
 • Loenbom, Samuel

  Loenbom, Samuel . Kongl. Rådets pch Fält-Marskalkens, Herr Grefwe Magni Stenbocks Lefwerne I-II. (Av 4 publicerade). Lars Salvius, Stockholm, 1757-1758. Första upplagan.
  Två delar i 1 4:o-volym i ett senare halvfranskt band med förgylld ryggtext. Första delen saknar titelsidan och har omfattande lagningar, bl. a. av porträttet, mest i kanter och hörn, men med en del förluster. Väl utfört, men inte riktigt estetiskt. Andra delen är komplett. Den utvikbara graverade planen över slaget vid Helsingborg är lagad på baksidan, annars bara små lagningar i den delen. Har ytterligare en plansch. Lagerfläckar och en del vatten fläckar mest i marginaler. Ett arbets- /kompletteringsexemplar.
  300 SEK
 • Låstbom, Aug. Th

  Låstbom, Aug. Th. Swea och Götha Höfdinga=Minne sedan 1720 (I-II). Samt konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan föreningen med Swerige 1814. Wahlström & Låstbom, Upsala 1842-43.
  8vo i ett samtida svart halvfranskt band med förgylld ryggtext. Spricka i främre falsen upptill. Exlibris och annan etikett på försättsbladet.Namn på titelsidan. Vattenfläckar i övre och nedre hörnen. Lite lös i bindningen. (VIII),283,(I); (VI),346,(IV),60 s.
  200 SEK
 • Macpherson, H. A. & A. J. Stuart- Wortley & Saintsbury, George

  Macpherson, H. A. & A. J. Stuart- Wortley & Saintsbury, George; The Partridge. Natural History, Shooting and Cookery. With Illustrations by A. J. Stuart- Wortley, A. Thorburn and C. Whymper. Longmans, Green, and Co. , London and New York, 1893.
  Hardbound 8vo in a gray cloth binding decorated in brown and lettered in red. Mildly soiled binding, else fine. No dust jacket, as issued. Interior a few pages mildly foxed, but mostly a clean copy. Name and date from 1920 on front free endpaper. Illustrated in black and white with full page plates. Tissue-guarded frontispiece, VI, (II), 276 p. , 25 p. (Catalogue for The Badminton Library and Longmans, Green & Co's classified catalogue.)
  Fur and Feather Series edited by E. T. Watson.
  300 SEK
 • Magendie, Fr

  Magendie, Fr. Anvisning att bereda och nyttja flere nya medicamenter, såsom nux vomica, morphin, blåsyra, strychnin, veratrin, kinans saltbaser, jod m.fl. Öfversättning från tyskan med tillägg af P.N. O. U. Arborelius, Fahlun, 1827.
  Häftad 8vo i ett äldre slitet och fläckat blått pappersomslag. Främre omslag och första sidan lösa. Hörnveck och en del lagerfläckar.VI, (II), 87 sid.
  500 SEK
 • Magnieu, E. de and Prat, Henri, recueillie et publiée par

  Magnieu, E. de and Prat, Henri, recueillie et publiée par. Correspondance inédite de la comtesse de Sabran et du chevalier de Boufflers 1778-1788. E. Plon et Cie. , Paris, 1875. First edition.
  Hardbound large 8vo in a contemporary brown halv morocco binding with gilt lettered spine, marbled boards and endpapers and gilt top edge. Bound with the original printed wrappers. Slight wear to extremities and rest of removed exlibris inside front board. Clean and fresh inside. Engraved portrait of Mme. Sabran as frontespiece, XVI, 526 p. , (II).
  500 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14