Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Fenelon to Gfrörer

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 • Fenelon de la Motte, F. S

  Fenelon de la Motte, F. S. Les Avantures de Telemaque, fils d'Ulysse. The copy of Elof Förberg. J. L. Horrn, Westerås, 1772. Nouvelle edition corrigée & enrichie de belles remarques suedoises.
  8vo bound in a later nice half leather bindning with richly gilt ornamented spine, marbled boards, red edges and marbled endpapers. Bund by Gustaf Hedberg, Swedish Royal Bookbinder, with his label. Inside front board the engraved exlibris of Elof Förberg, one of the founders of the Swedish Linnaeus Society. Engraved frontespiece and title printed in red and blsck. A clean and fresh copy.
  500 SEK
 • Fick-. Bok för Köpmän. Fabrikanter och Skerppsbefälhafvare

  Fick-. Bok för Köpmän. Fabrikanter och Skerppsbefälhafvare. Innehållande tillförlitliga uppgifter om alla länders mynt, vigter och mått samt deras förhållande till de svenska; jemte tabeller. D. F. Bonnier, Göteborg, 1871. Fjärde omarbetade upplagan.
  12:o inbunden i ett fläckat klotband med titeletikett på främre pärm. Lite lös i bindningen. Bra inlaga. (IV), 124 sid.
  200 SEK
 • Figuier, Louis

  Figuier, Louis. L'année scientifique et industrielle ou exposé annuel de travaux scientifiques, des inventions et des principales applications de la science à l'industrie et aux arts... Paris,Librairie de L. Hachette et Cie., 1862. Sixième année.
  Hardbound 8o in contemporary halfleather binding with gilt decorated spine, marbled boards and edges. Leather rubbed, else tight and well preserved binding. Exlibris and old owner's stamp on flyleaf. Fine interior. Frontispiece in woodcut (Passage de Mercure sur le disque du soleil, le 12 novembre 1861). (ll) 525 pages.
  300 SEK
 • Fischer, Ferdinande, Dr

  Fischer, Ferdinande, Dr. ; Handbuch der chemischen Technologie. Mit 716 Abbildungen. Verlag Otto Wigand, Leipzig, 1893. Zugleich 14. völlig umgearbeitete Auflage von R. von Wagner´s Handbucvh der chemischen Technologie.
  Large, thick 8vo in a contemporary red halv leather binding with gilt ornamented spine and marbled boards. Boards rubbed and spine with a few spots. Front hinge below loose. Interior a fine copy. Illustrated with 716 figurs in the text. 1164 pages.
  300 SEK
 • Florman, A. G

  Florman, A. G. Underrättelse om Hushållsdjurens wård och skötsel under hälso- och sjukdoms-tillståndet eller Anwisning huru hästar, oxar, kor, får och swin skola uppfödas och skötas, samt deras sjukdomar botas, till Allmogens tjenst. Bokhandlaren C.W.K. Gleerups Förlag, Lund 1854.
  Liten 8vo i ett samtida något nött halvfranskt band med stum ruygg. Slitage på ryggen samt lätt stukade hörn. Marmorerade snitt. Väl sammanhållet band. Inlagan lagerfläckad i inledningen. 316 sid.
  200 SEK
 • Follin, Elias

  Follin, Elias;. Helsingborgs historia. Öfversedd och tillökt af P. Wieselgren. Wahlström & C. , Upsala, 1851. På Arfvingarnes Förlag.
  8vo inbunden i ett nära samtida halvfranskt band. Förgylld ryggtext och marmorerade pärmar. Lite skav på pärmarna och hörnen lätt stukade, men ett väl sammanhållet band. Ett par avsnitt av inlagan lagerfläckade mest i marginalerna. En del sidor med bruntoning från motstående sidor. Äldre namnteckning på främre pärms insida. (VI), VI, (VI), 488 sid.
  200 SEK
 • Fouché, Joseph

  Fouché, Joseph. Memoirer af Joseph Fouché, Hertig af Otranto och General Police-Minister I-II. 2 delar i 1 volym. Zacharias Haeggström, Stockholm, 1827. Första svenska upplagan.
  8vo inbunden i ett samtida slitet svart, halvfranskt band. Ryggen skavd i båda falsarna upptill. Hörnen lite stukade. Lite lös i bindningen. Med ett stentryckt porträtt av Joseph Fouché som frontespis. Inlagan med lätta lagerfläckar. Kort notering m. lila krita på titelsidan. Frontespis, 290 sid. , (XXII) Reklam för Häggström-utgivningar samt detaljerad bokkatalog.
  200 SEK
 • Fouche, Joseph. Anonym. published

  Fouche, Joseph. Anonym. published. Correspondance du Duc d'Otrante avec le Duc de***. Première lettre. Dresde, le premier janvier 1816. F. A. Brockhaus, Leipsic, Amesterdam et Londres, 1816.
  Tall softbound 8vo in contemporary blue wrappers with slight wear and light folds. Uncut copy. Clean inside. (VIII), 48 p.
  200 SEK
 • France. Impressions de voyages

  France. Impressions de voyages. Impressions de voyages. Promenades pittoresques en France. 2 vol. Firmin Didot Freres, Paris, no date.
  Two 12:o-volumes in romantic white paper bindings decorated in gilt and lettered in black. All edges gilt. Very good condition. Vol. I Une fete à Alger. Le Chateau de Roche-Chinard. Niederbroun. With one tissue guarded aquatint as frontespiece. 35 p. Vol. II: Roc-Amadour. Biarritz. Le Mont Saint-Michel. Le Cathedrale de Chartres. With tissue guarded aquatint as frontispiece. A few pages in the beginnng foxed. 36 p. Exlibris.
  200 SEK
 • Franklin, Benjamin

  Franklin, Benjamin. Benjamin Franklin's gyldene reglor att blifwa rik och lycklig. Öfwersättning. C. W. K. Gleerups förlag, Lund, 1837.
  Liten häftad 12:o i ett äldre gult pappersomslag. Rent och fräscht exemplar. 24 sid.
  200 SEK
 • Fredsfördrag Sverige-Danmark 1814

  Fredsfördrag Sverige-Danmark 1814. Freds fördrag emellan hans maj:t konungen af Swerige och Sweriges rike å ena, samt hans maj:t konungen af Dannemark och danska riket å andra sidan, afhandladt och slutit i Kiel den 14 januarii, ratificeradt i Stockholm den 31 i samma månad, och i Köpenhamn den 7 februarii, 1814./ Traité de paix entre sa majesté le roi de Suède et le royaume de Suède d'une part, et sa majesté le roi de Dannemarc et le royaume de Dannemarc de l'autre, fait et conclu à Kiel le 14 janvier, ratifié à Stockholm le 31 du même mois, et à Copenhague le 7 fevrier, 1814. um gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1814. Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1814.
  4:o tagen ur band utan omslag. En del lagerfläckar, inte hårt. Handnumrerade sidor 29-75 uppe t. h.
  300 SEK
 • French History

  French History. Historic Anecdotes. France. London, Colburn and Bentley, 1830.
  Small 8vo in a contemporary red morocco-binding with gilt ornament in the center of both boards and richly gilt spine. Board edges gilt and all edges gilt. Tight and well preserved binding, slighty smudged. (VIII), 270 p. Four lithographed portraits. These a bit foxed, else clean interior.
  400 SEK
 • Frossard, Emilien, pasteur

  Frossard, Emilien, pasteur. Tableau pittoresque, scientifique et moral de Nimes et de ses environs a vingt lieues a la Ronde. Chez Feillés, Chauvin et Ce Libr. , Toulouse, 1854.
  8vo in a maroquinbacked green binding. Spines with five raised bands and gilt ornamented. Marbled endpapers.(IV), 386 p. With six lithographed plates in black an white. Fine condition!
  300 SEK
 • Gagnerus, Samuel, Assessor

  Gagnerus, Samuel, Assessor; Äre-Minne öfver Krigs-Rådet Georg Stjernhjelm. Kongl. Finska Boktryckeriet, Stockholm, 1776.
  Liten 8vo inbunden i ett 1800-tals klotryggband med pärmar marmorerade i grönt. Lätt kantslitage, ett bra exemplar. Ägaranteckning från Eka Bibliothek 1897 på främre, tomma försättsbladet. Inlagan något lagerfläckad, inte hårt. (VIII), 136 sid.
  200 SEK
 • Geer van Jutfaas, J. L. W. de (anonym. published)

  Geer van Jutfaas, J. L. W. de (anonym. published); Lodewijk de Geer. Eine Bijdrage Tot de Handelgeschiedenis van Amsterdam, in der zeventiende eeuw. S. Gravenhage en Amsterdam, De Geboders van Cleef, 1841. Tweede utigave. Second edition.
  Hardbound 8o in a bit later half vellum-binding with marbled boards. Title rubbed, else a fresh binding. Fine interior. (VI), 190 pages. From p. 105 "Bijvoegsesls" about conrete connections in history between Holland and Sweden. Text in Dutsch.
  300 SEK
 • Geijer, E. G

  Geijer, E. G. Konung Gustaf III:s efterlemnade och femtio år efter hans död öppnade papper. Öfversikt, utdrag och jemnförelse. 2 delar i ett band. Wahlström & Låstbom, Upsala 1843.
  8vo i ett halvfranskt band med lätt stukade hörn. Namnteckning på försättsbladet. I första delen en del mindre lagerfläckar och lätt fuktrand i marginalen på de sista sidorna. I övrigt bra skick. 239 sid. Andra delen: Historiska drag ur Konung Gustaf lll:s efterlemnade papper. Små lagerfläckar på titelbladet, i övrigt bra skick. 238 sid.
  150 SEK
 • Geijer, Erik Gustaf

  Geijer, Erik Gustaf; Litteratur-Bladet utgifvet av E. G. Geijer 1838 och 1839 samt 3 bihang 1840. Tolv nummer vardera för 1838 och 1839 medan 3 häften kallade Bihang till Litteratur-Bladet utkom 1840. Norstedt & Söner, Stockholm resp. år.
  Bundna i ett samtida halvfranskt 8vo-band med gröna titeletiketter, sparsmakad gulddekor och blinddekorerade gröna pärmar. Slitna pärmhörn. 248 sid. + 258 sid. + 20 sid. + 24 sid. + 24 sid. Till Bihangets andra häfte saknas de första två sidorna. En del lagerfläckar, ibland lite mer. Ett par sidor tyngre fläckade, men fullt läsbara. Ovanlig komplett !
  300 SEK
 • Geijer, Erik Gustaf

  Geijer, Erik Gustaf; Konung Gustaf Wasas och hans söners historia. Stockholm, F. & G. Beijer, tryckt i Örebro hos N. M. Lindh, 1836.
  8o i ett något senare, brunt, halvklotband med förgylld ryggtext och trevligt marmorerat pärmpapper. Titelsidan uniformt bruntonad med ett par ljusa fläckar. Inlagan bruntonad samt lagerfläckar i många marginaler. (II), 392 sid.
  Del 2 i Sveriges historia.
  300 SEK
 • Geoffroy Saint- Hilaire, Isidore

  Geoffroy Saint- Hilaire, Isidore. Acclimatation et domestication des animaux utiles. Librairie Agricole de la Maision Rustique, 1864. Quatrième edition, entiérement refondue et considerablement augmentée.
  Hardbound 8vo in a contemporary half chagrin binding with gilt lettered title on spine, marbled boards and marbled endpapers. Slightly rubbed, but firm and tight binding. Slightly foxed text, most in margins. Illustrated with black and white woodcuts. XVI, 534 p. , (I).
  400 SEK
 • Gfrörer, A. F. , Professor

  Gfrörer, A. F. , Professor; Gustaf Adolf den store och hans samtid I-V. 5 delar i 2 volymer. Ludvig Öbergs förlag, Elméns och Granbergs Tryckeri, Stockholm, 1836-1837. Första svenska upplagan.
  Två rejäla 12:o - volymer äldre rödbruna halvklotband med förgylld ryggtext och marmorerade pärmpapper. Liten spricka i övre delen av en fals. Inlagan och planscherna lagerfläckade. Illustrerad med 15 (av 17) graverade plancher. Bl. a. saknas porträttet på Gustaf Adolf. Del I; 324 sid. Del II; 308 sid. Del III; 322 sid. Del IV; 420 sid. Del V; 233 sid. + (VII) Innehållsfört.
  A. F. Gfrörer var tysk historie-professor. Verket om Gustaf Adolf, som delvis omvärderade den svenske kungens politiska betydelse, publicerads på tyska 1835.
  200 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13