Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Holmgren to Lacroix-Danliard

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 • Holmgren, Aug. Emil

  Holmgren, Aug. Emil. Om konstgjorda fogelbon och deras inbyggare till nytta och nöje för ungdomen samt till gagn för det allmänna. P. A. Norstedt & söner, Stockholm, 1870.
  Häftad 8vo med tryckta omslag. Det bakre löst. Omslaget med kantriss. (VI),64, (II). Med illustrationer i texten. I serien Svensk Folkläsning. Nr. 2.
  200 SEK
 • Holmström, Leonard

  Holmström, Leonard. Anteckningar från en resa på Jutska halfön. Aftryck ur Malmöhus Läns Hushållningssällskaps Qvartalsskrift, Årg. 1882, H. 2 o. 3. C. W. K Gleerups förlag, Lund, 1882
  Häftad 8vo i förlagets tryckta omslag. Hörnveck i övre högra hörnet, ren inlaga. Illustrationer i texten. (II), 50 sid.
  200 SEK
 • Horatius. (Horace)

  Horatius. (Horace). Les Poésies d´Horace I-II. Traduit en François. 2 vol. Paris, Chez Desaint & Saillant, MDCCLXVIII (1768.) Nouvelle edition.
  Two 12o volumes in contemporary mottled calf bindings with spines richly gilt ornamented and red and black title-labels. Red edges. Marbled endpapers. Only mild wear, a charming 18th Century set. Interior only rare spots. A nice print with text in Latin and French. Old name inside front boards and halftitles with the exlibris stamp of August Tersmeden. 306 pages + 342 pages.
  600 SEK
 • Horn, E. W

  Horn, E. W. Algiers eröfring. Historisk Novell. Översättning från tyska språket. Tryckt hos E. G. Johansson, Carlshamn, 1865.
  Liten häftad 12:o i gula tryckta omslag. Något litet veck, men ett bra exemplar med bara några lätta lagerfläckar i en del marginaler. 190 sid.
  300 SEK
 • Humbla, Eric, (1697-1766). Anonymt utgiven

  Humbla, Eric, (1697-1766). Anonymt utgiven. Schema religionum per orbem universum. In quo variæ sectæ, ortus earum ac indoles, dogmata etjam characteristica, nec non scripta symbolica & errorum fontes; loca item, ubi hodie vigent, per tabulas ad oculum repræsentantur, in memoriæ : ac studii theologiæ polemicæ subsidium, ex probatissimis auctoribus collectum, & in usum studiosæ juventutis cum adprobatione superiorum editum. Laur. Arv. Collin, Strängnäs, 1759.
  4:o tagen ur band och utan omslag. Rent och välbevarat exemplar. Ej paginerad, 16 sid.
  200 SEK
 • Humbla, Philibert

  Humbla, Philibert. Om stafflagens användande vid sammanträffande av brott. Afhandling i fäderneslandets gällande criminalrätt. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1851.
  Häftad 8vo i ett äldre blått pappersomslag som är lite mörknat i ett par marginaler på främre omslag. Milda lagerfläckar i några marginaler, mest ett rent exemplar som är oskuret och oöppnat. (IV), 86 sid.
  200 SEK
 • Hume, David, Scottish Philosopher & Historian (1711-1776)

  Hume, David, Scottish Philosopher & Historian (1711-1776); Histoire de la masion de Tudor sur le trone d'Angleterre I-VI. Traduit de 'Anglois par Madame B***(= Madame Belot). 6 vol. Complete. No editor, Amsterdam (=Paris) 1773. First French Edition.
  Six small 8vo volumes in contemporary light brown full marbled leather bindings. Spines with five raised bands, gilt ornaments and two title labels. Marbled endpapers and edges. Small scratches on two boards and slight wear to three foots and heads of spines. In the first and the third volume light marginal water staining on a few pages. One page with marginal repair not concerning the text. On front free endpaper exlibris and discrete old autographed name. Vol. I; (II), XXIV, 352 p. Vol. II; (II), 449 p. , (I) blank. Vol. III; (II), 536 p. Vol. IV; (II), IV, 328 p. Vol. V; (II), 395 p. , (I) blank. Vol. VI; (II), 391 p. , (I) blank.
  2500 SEK
 • Idström, Wilhelm Leonard

  Idström, Wilhelm Leonard. Doktor W. Idströms patent. Periferisk brandtelegraf för mindre städer, köpingar, lastageplatser m.m., som ej ega fast kasernerad brandkår. Svenska. C. W. K. Gleerups förlag, Lund, 1886.
  Häftad 8vo i ett rött illustrerat omslag med svsrt text. Minimal skada uppe i hörnet på bakre omslag, annars ett exemplar i nyskick. Brandtelegrafen avbildad på titelsidan. 12 sid.
  200 SEK
 • Jacob, P. L. . bibliophile, (=Lacroix, Paul)

  Jacob, P. L. . bibliophile, (=Lacroix, Paul) Paris ridicule et burlesque au dix-septième siècle par Claude Le Petit, Berthod, Scarron, Francois Colletet, Boialeau. etc. Nouvelle edition revue et corrigée avec des notes par P. L. Jacob. bibliophile. Paris, A. Delhayes, 1859.
  Small 8vo in contemporary half-leather. Marbled endpapers. Tight and well-preserved. (IV), XXIV, 370 p. , (II). A few Mmnor, very light spots on the two first pages, orherwise absolutely clean.
  600 SEK
 • Janin, Jules

  Janin, Jules. La Normandie. Histoire, paysages, monuments. With colored plates. Ernest Bourdin, Paris, no date (1844). Second printing with 8 coloured plates.
  Large 8:o in a contemporary red half morocco binding. Spine gilt ornamented. Rubbed and spotted but firm and tight binding. Marbled endpapers. Engraved frontispiece (P. Corneille), (VI), 650 p, (II) + 8 tissue guarded colored full page engravings (2 with arms and 6 with costumes) and 24 tissue guarded steel engravings (incl. frontispiece and 2 maps engraved by P. Tardieu). In the text wood engraved vignettes. A partly foxed copy, somtimes heavvy, although mostly in margins and on the reverse of the plates. The coloured plates fine and clean. Minimal (2-3 mm.) tear in outer margins on 3 leaves in the beginning.
  500 SEK
 • Janin, Jules

  Janin, Jules; Almanach de la littérature du théatre et des beaux arts 1861, 1862, 1864 et 1864. Illustré de vignettes et portraits. Pagnerre, Paris, 1861-1864.
  Hardbound 8vo in a contemporary half calf binding. Black title label on spine lettered in gilt and marbled boards. Slightly rubbed boards and bumped corners, but still a nice binding. First and last pages with brown spots in corners, else a clean copy. 93 p., (III) +95 p. , (I) +95 p. , (I) +95 p. , (I). With wood cut illustrations.
  300 SEK
 • Karl XV. Anonymt utg

  Karl XV. Anonymt utg. Fosterbröderne. Saga. Exemplar med 14 (av 15) litograferade planscher. Norstedt & Söner, Stockholm, 1848.
  Hög 8:o i ett senare vackert bundet ljusbrunt halvfranskt band. Rikt förgylld rygg (blekt), marmorerade pärmar och övre förgyllt snitt. Bundet av hofbokbindare G. Hedberg. Ett av få exemplar som illustrerades med tonlitografier av författaren och F. L. von Dardel. I det här exemplaret föreligger 14 av 15 litografier numrerade 1-12 samt 14 och 15. Bara enstaka fläckar. Ett fint exemplar. Namnstämpel på bakre försättsblad. (II), 117 sid. + planscher.
  500 SEK
 • Kexél, Olof

  Kexél, Olof. Olof Kexéls Skrifter. Samlade af P. A. Sondén. Två delar i en volym. 12:o. 468;(7),10-177,(3) s Tryckta hos A. G. Hellsten, Stockholm 1837.
  12:o i ett samtida slitet och skavt halvfranskt band. 468 p. + 177 sid. , (III). Möjligen saknas ett halvtitelblad i andra delen.
  150 SEK
 • Kihlman, L. F

  Kihlman, L. F. ; Beskrifning öfver Kumla socken. Carl-Erik Ekmarck, Strengnäs, 1828. Första upplagan.
  8:o i ett omslag av samtida gråpapper som är lite fläckat samt lätt skadat på ryggen. Saknar tomma försättsblad, som nog aldrig funnits. Kyrka och kyrkogård i en lund graverat på titelbladet. Exlibris på främre pärms insida. Inlagan genomgående lagerfläckad, dock inte hårt. Den utvikbara, graverade kartan över Kumla socken är gjord av G. Säfström samt graverad av S. Anderson. Den är inte lagerfläckad, men har ett litet riss i yttre marginalen upptill. (IV), 191 sid. , (I) Rättelser + 2 utvikbara tabeller + stor utvikbar graverad karta medbunden längst bak.
  Westmanlands Läns Kongl. Hushållnings- Sällskaps Handlingar. 4. Häftet. Författaren var pastor i Kumla socken i många år.
  400 SEK
 • Knös, Tekla. Anonymt utgiven

  Knös, Tekla. Anonymt utgiven. Fotografier af det forna Upsalalifvet. Profkort. Kongl. Akad. Boktryckeriet, Upsala, 1864.
  8vo i ett originaklotryggband med röd rygg och gula pärmar tryckta med svart text oc ram. Något solkiga pärmar. August Quennerstedts namnteckning upptil på främre pärm. Hilding Pleijels exlibris. Ren inlaga. 49 sid.
  600 SEK
 • Kongl. Arméens Flottas Stockholms Escader

  Kongl. Arméens Flottas Stockholms Escader. Sammandrag af Corporalers och Volontairers Skyldigheter under Tjenstgöring i Land vid Kongl. Arméens flotta Stockholms Escader. Henrik And. Nordström, Stockholm, 1810.
  Liten 8vo i ett senare marmorerat pappband med titeletikett i röd marokäng med förgylld text på främre pärm. Bra skick. Ren inlaga. 24 sid.
  200 SEK
 • La Farre, Charles August, Mrquis de

  La Farre, Charles August, Mrquis de. Memoirs et reflexions sur les principaux evenemens du regne de Louis XIV. Et sur le casratere de ceux qui y ont eu la pri cipal part. Par L. M. D. L. F. Chez J. F. Bernard, Amsterdam, 1734. Nouvelle edition ou lón a ajouté quelques remarques.
  12:o in a contemporary full leather binding. Spine richly gilt decorated. Red edges. Marbled endpapers. Split up in front hinge and slightly spotted binding. Inside a clean copy. Title page in red and black. (IV), 344 p. Barbier III, 223.
  400 SEK
 • La Farre, Charles Auguste, Marquis de ( Mr. L. M. D. L. F)

  La Farre, Charles Auguste, Marquis de ( Mr. L. M. D. L. F); Memoires et reflextions sur les principaux evenemens du regne Louis XIV et sur le caractere de ceux qui y ont eu la principale part. A. J. F. Bernard, Amsterdam, 1734. Nouvelle Edition, où l´on a ajouté quelques Remarques.
  Small 8vo in a contemporary full leather binding. Spine gilt ornamented and with red title label lettered in gilt. Red edges and marbled endpapers. Front hinge slightly split up and wear at head of spine. Small repair on front board and two corners a bit bumped. A firm and tight binding. Title page printed in red and black. Interior a clean and crisp copy. IV, 344 p.
  Barbier, III, 223.
  800 SEK
 • Lacretelle, Charles

  Lacretelle, Charles; Histoire de France pendant les guerres de religion I-IV. 4 vol. Complete. Delaunay, Paris, 1814-1816. First edition.
  Four 8vo volumes in contemporary green half morocco bindings with marbled boards and yellow edges. Spines delicately gilt ornamented with two red, gilt lettered, labels. Exlibris inside front boards. The spine labels with small losses, else a fine set. Interior a few passages mildly foxed, but mostly a clean copy. Vol. I; (IV), LVI, 398 p. , last blank. Vol. II; (IV), 450 p. , last blank. Vol. III; (IV), 490 p. , Vol. IV; (IV),464 p. , last blank.
  Brunet, III, 731.
  900 SEK
 • Lacroix-Danliard

  Lacroix-Danliard; La plume des oiseaux. Histoire naturelle et industrie. Avec figures intercalées dans le texte. Histoire naturelle. Chasse et domestication. Usage guerriers. Jouets. Parure et habillement. Usages domestiques. La plume à ecrire. Librairie J. - B. Baillière et Fils, Paris 1991. First edition.
  Hardbound 8o in publisher's red-brown cloth lettered in black. Slightly rubbed boards, else a fine, tight binding. Endpapers a bit browned, else clean with 94 black and white figures in the text of which many are fullpage.368 p. , 8 (catalogue) , (&) (endpapers are also a book catalogue).
  Bibliotheque des connaissances utiles.
  300 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13