Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Hjelt to Kexél

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 • Hjelt, Otto. J

  Hjelt, Otto. J. Korsika och Tunis skildrade i bref. A.Bonniers förlag, Stockholm, 1882.
  Liten 8:o i ett samtida halvklotband med blekt rygg., Annars ett välbevarat exemplar med mest ren och fin inlaga. 192 sid. , (II).
  200 SEK
 • Hjerpe, J. A

  Hjerpe, J. A. Den praktiska fruktträdskolan. Efter gooda källor och egen 40-årig verksamhet sammanfattad. Utgifvarens förlag, Köping, 1888.
  Häftad liten 8vo i utgivafrens tryckta originalomslag. Rent exemplar. 46 sid. , (II).
  200 SEK
 • Hoefer, Ferdinand

  Hoefer, Ferdinand. Le Monde des Bois. Plantes et Animaux. Dessins par Freeman, Raffet, Daubigny, Yan' Dargent, Poteau, Riocreux, Blanchard, Pizzetta etc. J. Rotschild, Paris, 1868.
  Hardbound 4:o in a morocco backed contemporary binding. Spine gilt decorated and boards blind decorated. All edges gilt. Slight wear to extremities and slightly faded boards. Luxeury edition with 27 tissue guarded full page steel engravings and hundreds of illustrations in the text. Occasional weak spots in a few margins, mostly a clean copy. (IV), 414 p. , (I) + 27 steel engraved plates.
  600 SEK
 • Hofberg, Herman (red. )

  Hofberg, Herman (red. ). Svenska folksägner samlade samt försedda med historiska och etnografiska anmärkningar af Herman Hofberg. Med teckningar af svenska konstnärer. Fr. Skoglunds Förlag, Stockholm, 1882. Första upplagan.
  Stor 8vo inbunden i ett halvfranskt band med marmorerat pärmpapper samt förgylld ryggskrift och dekor. Pärmpappret med lätta repor. Kanter och hörn lätt skavda. Ändå ett välhållet band. Ägaranteckning på försättsbladet. Bra inlaga. Historierna är indelade efter Sveriges landskap och rikt illustrerade med teckningar av kända svenska konstnärer. 224 sid.
  200 SEK
 • Holm A. K. och Wolf, Peter Philip

  Holm A. K. och Wolf, Peter Philip. Jesuiternas historia efter Peter Philip Wolf. Fredr. F. Cedergren, Christianstad, 1817.
  8:o i ett något slitet samtida halvfranskt band. Blå snitt. Äldre namnteckning på titelsidan. Lagerfläckad inlaga mest i marginalerna. XII, 296 sid.
  400 SEK
 • Holmgren, Aug. Emil

  Holmgren, Aug. Emil. Om konstgjorda fogelbon och deras inbyggare till nytta och nöje för ungdomen samt till gagn för det allmänna. P. A. Norstedt & söner, Stockholm, 1870.
  Häftad 8vo med tryckta omslag. Det bakre löst. Omslaget med kantriss. (VI),64, (II). Med illustrationer i texten. I serien Svensk Folkläsning. Nr. 2.
  200 SEK
 • Holmström, Leonard

  Holmström, Leonard. Anteckningar från en resa på Jutska halfön. Aftryck ur Malmöhus Läns Hushållningssällskaps Qvartalsskrift, Årg. 1882, H. 2 o. 3. C. W. K Gleerups förlag, Lund, 1882
  Häftad 8vo i förlagets tryckta omslag. Hörnveck i övre högra hörnet, ren inlaga. Illustrationer i texten. (II), 50 sid.
  200 SEK
 • Horatius. (Horace)

  Horatius. (Horace). Les Poésies d´Horace I-II. Traduit en François. 2 vol. Paris, Chez Desaint & Saillant, MDCCLXVIII (1768.) Nouvelle edition.
  Two 12o volumes in contemporary mottled calf bindings with spines richly gilt ornamented and red and black title-labels. Red edges. Marbled endpapers. Only mild wear, a charming 18th Century set. Interior only rare spots. A nice print with text in Latin and French. Old name inside front boards and halftitles with the exlibris stamp of August Tersmeden. 306 pages + 342 pages.
  600 SEK
 • Horn, E. W

  Horn, E. W. Algiers eröfring. Historisk Novell. Översättning från tyska språket. Tryckt hos E. G. Johansson, Carlshamn, 1865.
  Liten häftad 12:o i gula tryckta omslag. Något litet veck, men ett bra exemplar med bara några lätta lagerfläckar i en del marginaler. 190 sid.
  300 SEK
 • Humbla, Eric, (1697-1766). Anonymt utgiven

  Humbla, Eric, (1697-1766). Anonymt utgiven. Schema religionum per orbem universum. In quo variæ sectæ, ortus earum ac indoles, dogmata etjam characteristica, nec non scripta symbolica & errorum fontes; loca item, ubi hodie vigent, per tabulas ad oculum repræsentantur, in memoriæ : ac studii theologiæ polemicæ subsidium, ex probatissimis auctoribus collectum, & in usum studiosæ juventutis cum adprobatione superiorum editum. Laur. Arv. Collin, Strängnäs, 1759.
  4:o tagen ur band och utan omslag. Rent och välbevarat exemplar. Ej paginerad, 16 sid.
  200 SEK
 • Humbla, Philibert

  Humbla, Philibert. Om stafflagens användande vid sammanträffande av brott. Afhandling i fäderneslandets gällande criminalrätt. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1851.
  Häftad 8vo i ett äldre blått pappersomslag som är lite mörknat i ett par marginaler på främre omslag. Milda lagerfläckar i några marginaler, mest ett rent exemplar som är oskuret och oöppnat. (IV), 86 sid.
  200 SEK
 • Hume, David, Scottish Philosopher & Historian (1711-1776)

  Hume, David, Scottish Philosopher & Historian (1711-1776); Histoire de la masion de Tudor sur le trone d'Angleterre I-VI. Traduit de 'Anglois par Madame B***(= Madame Belot). 6 vol. Complete. No editor, Amsterdam (=Paris) 1773. First French Edition.
  Six small 8vo volumes in contemporary light brown full marbled leather bindings. Spines with five raised bands, gilt ornaments and two title labels. Marbled endpapers and edges. Small scratches on two boards and slight wear to three foots and heads of spines. In the first and the third volume light marginal water staining on a few pages. One page with marginal repair not concerning the text. On front free endpaper exlibris and discrete old autographed name. Vol. I; (II), XXIV, 352 p. Vol. II; (II), 449 p. , (I) blank. Vol. III; (II), 536 p. Vol. IV; (II), IV, 328 p. Vol. V; (II), 395 p. , (I) blank. Vol. VI; (II), 391 p. , (I) blank.
  2500 SEK
 • Hummel, Arvid David (1778-1836). Anonymt utg

  Hummel, Arvid David (1778-1836). Anonymt utg. Om medlidande. Bunden tillsammans med Välgörandet. Ode. Samuel Norberg, Göteborg, 1798 för båda arbetena
  Liten 12:o i ett samtida blått pappersomslag som är rent, saknar delar ryggen men håller väl ihop. Några sidor ganska lätt vattenfläckade. Ren inlaga. 32 sid. , (IV) blanka + 12 sid.
  200 SEK
 • Idström, Wilhelm Leonard

  Idström, Wilhelm Leonard. Doktor W. Idströms patent. Periferisk brandtelegraf för mindre städer, köpingar, lastageplatser m.m., som ej ega fast kasernerad brandkår. Svenska. C. W. K. Gleerups förlag, Lund, 1886.
  Häftad 8vo i ett rött illustrerat omslag med svsrt text. Minimal skada uppe i hörnet på bakre omslag, annars ett exemplar i nyskick. Brandtelegrafen avbildad på titelsidan. 12 sid.
  200 SEK
 • Insulin, Stephan

  Insulin, Stephan. Verlds- Beskrifningens III:dje Del Om Folkslagens Seder och Lynne. På Cosmographiska Sällskapets åstundan författad. (10), 438 s. Lars Arv. Collin , Strengnäs, 1772.
  8vo i ett samtida lätt skavt halvfranskt band med rikt guldornerad rygg och stänkta pärmar. Graverad frontespis, (X), 438 sid.En del lagerfläckar mestadels i marginalerna. Omfattar mest hela världen.
  400 SEK
 • Jacob, P. L. . bibliophile, (=Lacroix, Paul)

  Jacob, P. L. . bibliophile, (=Lacroix, Paul) Paris ridicule et burlesque au dix-septième siècle par Claude Le Petit, Berthod, Scarron, Francois Colletet, Boialeau. etc. Nouvelle edition revue et corrigée avec des notes par P. L. Jacob. bibliophile. Paris, A. Delhayes, 1859.
  Small 8vo in contemporary half-leather. Marbled endpapers. Tight and well-preserved. (IV), XXIV, 370 p. , (II). A few Mmnor, very light spots on the two first pages, orherwise absolutely clean.
  600 SEK
 • Janin, Jules

  Janin, Jules. La Normandie. Histoire, paysages, monuments. With colored plates. Ernest Bourdin, Paris, no date (1844). Second printing with 8 coloured plates.
  Large 8:o in a contemporary red half morocco binding. Spine gilt ornamented. Rubbed and spotted but firm and tight binding. Marbled endpapers. Engraved frontispiece (P. Corneille), (VI), 650 p, (II) + 8 tissue guarded colored full page engravings (2 with arms and 6 with costumes) and 24 tissue guarded steel engravings (incl. frontispiece and 2 maps engraved by P. Tardieu). In the text wood engraved vignettes. A partly foxed copy, somtimes heavvy, although mostly in margins and on the reverse of the plates. The coloured plates fine and clean. Minimal (2-3 mm.) tear in outer margins on 3 leaves in the beginning.
  500 SEK
 • Janin, Jules

  Janin, Jules; Almanach de la littérature du théatre et des beaux arts 1861, 1862, 1864 et 1864. Illustré de vignettes et portraits. Pagnerre, Paris, 1861-1864.
  Hardbound 8vo in a contemporary half calf binding. Black title label on spine lettered in gilt and marbled boards. Slightly rubbed boards and bumped corners, but still a nice binding. First and last pages with brown spots in corners, else a clean copy. 93 p., (III) +95 p. , (I) +95 p. , (I) +95 p. , (I). With wood cut illustrations.
  300 SEK
 • Karl XV. Anonymt utg

  Karl XV. Anonymt utg. Fosterbröderne. Saga. Exemplar med 14 (av 15) litograferade planscher. Norstedt & Söner, Stockholm, 1848.
  Hög 8:o i ett senare vackert bundet ljusbrunt halvfranskt band. Rikt förgylld rygg (blekt), marmorerade pärmar och övre förgyllt snitt. Bundet av hofbokbindare G. Hedberg. Ett av få exemplar som illustrerades med tonlitografier av författaren och F. L. von Dardel. I det här exemplaret föreligger 14 av 15 litografier numrerade 1-12 samt 14 och 15. Bara enstaka fläckar. Ett fint exemplar. Namnstämpel på bakre försättsblad. (II), 117 sid. + planscher.
  500 SEK
 • Kexél, Olof

  Kexél, Olof. Olof Kexéls Skrifter. Samlade af P. A. Sondén. Två delar i en volym. 12:o. 468;(7),10-177,(3) s Tryckta hos A. G. Hellsten, Stockholm 1837.
  12:o i ett samtida slitet och skavt halvfranskt band. 468 p. + 177 sid. , (III). Möjligen saknas ett halvtitelblad i andra delen.
  150 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13