Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Munck to Pompadour

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 • Munck af Rosenschöld, P. S

  Munck af Rosenschöld, P. S. Försök att reducera Friktionselektricitetens Fenomener till bestämda lagar. C. W. K. Gleerups förlag, Lund, 1837.
  Häftad 8vo i ett blått, något fläckat, äldre pappersomslag. Oskuret och oöppnat exemplar med en fläck i en yttre marginal. Rent exemplar. (II), 49 sid. Rosenschöld var bl. a. medlem av Fysiografiska sällskapet i Lund.
  500 SEK
 • Munck af Rosenschöld, Pehr, Kongl. Secreterare

  Munck af Rosenschöld, Pehr, Kongl. Secreterare. Samling af poesier. A. J. Nordström, Stockholm, 1807.
  Häftad 8:o i ett samtida blåpapperomslag i mycket fin kondition. Övre snitt trimmat, i övrigt ett oskuret exemplar med fin och fräsch inlaga med bara enstaka lätta lagerfläckar. (II), sid. 4-43, (III), sista blank.
  300 SEK
 • Möller, Eric P

  Möller, Eric P. ; II. Försöket til en Bonde-Practica eller Afhandling Til Allmogens underrättelse i åkerbruket upgifwet, såsom Swar på det, af Kongl. Wetenskaps Academien år 1783 framstälda Täflings-Ämne. Stockholm, Joh. Jacob Lange, 1788.
  Liten 8o i ett senare gråpapperomslag. Inlagan uniformt brun tonad, partiellt vattenfläckad samt med en del fläckar. Några sidor med smärre pappersförlust i hörn samt hörnveck. 134 sid.
  200 SEK
 • Nilsson, Sven

  Nilsson, Sven. Skandinaviska Nordens ur-invånar, ett försök i komparativa Ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings historia. Första bandet. Stenåldern. Med 14 litograferade planscher. Norstedt & Söner, 1866. Andra upplagan.
  4:o i utgivarens något slitna och fläckade klotryggband. Inlagan ren. (II), VIII, (II), 214 sid. + 14 litograferade planscher. En andra del om bronsåldern utkom.
  400 SEK
 • Nonnotte, C. F. , l\'abbé

  Nonnotte, C. F. , l\'abbé; Les erreurs de Voltaire I-II. 2 volumes. A Lyon, Chez V. Reguilliat, MDCCLXX (1770). 5th edition.
  Two small 8o-volumes in contemporary, brown, leather bindings. Spine with five raised bands and title in gilt. Splashed boards. Slightly rubbed, but tight and firm bindings. With Nils Höpkens autographed name on both title-pages. (IV), XLVIII, 475 pages + (IV), XXXVI, 463 pages.
  Voltaire replied to this attack in the book "Eclairissements historiques". This 5th edition has l'abbé Nonnottes' reply to Voltaire in the chapter "Reponse aux Eclairissements...". In the end also Pope Clemens XIIIs letter to Nonotte
  1200 SEK
 • Nordström, Johan Jacob (1801ö-1874)

  Nordström, Johan Jacob (1801ö-1874). Bidrag till den svenska samhälls-författningens historia (I-II); efter de äldre lagarna till sednare hälften av sjuttonde seklet. J. C. Frenckell & Son, Helsingfors, 1839-40.
  Två mycket vackra och välbevarade 8vo-volymer i ljusbruna halvfranska band med rikt förgylld ryggdekor och röda och gröna titeletiketter med förgylld text. Marmorerade pärmar och snitt. Bundna av Ömanssons Bokbinderi, Uppsala. Partiellt lagerfläckade inlagor.Med Otto Varenius, Upsala, namnteckning daterad 1896 på försättsbladen (II), XXII, 387 sid. ,+ (II), VIII, 855 sid. ,(III). Nordström var en finlandssvensk jurist samt riksarkivarie.
  800 SEK
 • Nöjsamt Res-Sällskap. Anonymt utgiven

  Nöjsamt Res-Sällskap. Anonymt utgiven. Det Nöjsamma Res-Sällskapet eller Sexhundrade Intressanta Anekdoter, Epigrammer, Sinnrika Infall. Skämt och Narraktigheter I-II. Två delar i en volym. Hos N.E. Lundström, Jönköping 1831. Andra upplagan.
  8vo inbunden i ett något senare marmorerat pappband med bara lätt skav. Blå litograferade originalomslag med svart text och ram medbundna. Dessa lite lagerfläckad liksom inlagan bitvis. En del äldre blyertsnooteringar på titelsidan och ett litet hörn bortrivet på sid.95-96 med lite textförlust. 180 sid.
  150 SEK
 • Nörregaard, Lauritz

  Nörregaard, Lauritz. Natur-rättens första grunder I-II. Öfwersättning af Lars P. Wåhlin och Johan Faegerwall. 2 delar i 1 vol. Joh. Lundblad, Lund, 1796.
  8vo i ett samtida kantslitet och pärmskavt halvfranskt band. En del äldre noteringar på pärmarnas insidor och eftersättsbladet. Spår av sigill på pärmarnas insidor. Ren inlaga. (X), 470 sid.
  300 SEK
 • Onkel Adam (= Wetterberg, Carl Anton)

  Onkel Adam (= Wetterberg, Carl Anton); Gustaf Nords gesällvandringar och äfventyr hemma och borta berättade af Onkel Adam. C. W. K Gleerups förlag, 1862.
  Häftad 8vo i tryckta originalomslag med svart text och ram. Diskret samtida namnteckning upptill på främre omslag. Lätt missfärgning i kanterna och ett veck nere på bakre omslag, i övrigt ett fint oskuret exemplar med ren inlaga. (II), 148 sid.
  200 SEK
 • Oppel, Karl

  Oppel, Karl. Egypten, pyramidernas land. Geografiska, historiska och kultur-historiska bilder ur Egyptens forntid; dess blomstrings-period och dess förfall. Illustrerad. Frans Svanström, Stockholm, 1863.
  8vo inbunden i ett samtida trevligt halvfranskt band med förgylld dekor och text på ryggen, gråna pärmar och marmorerade snitt. Illustrationer från Egypten inklistrade på främre pärms insida. Ett par namnteckningar på försättsbladet. Illustrerad med bl. a kolorerade planscher och träsnitt. Lagerfläckad inlaga, dock inte alltför hårt. Frontispiece, (VIII), 319 sid. + planscher + utvikbar kolorerad karta.
  150 SEK
 • P-n. , A. T

  P-n. , A. T. ; Praktiskt formulärbok för tal vid Skålar å Förlofningar, Bröllop, Silfver- och Guldbröllop, Födelse. och Namnsdagar, Bortresa och Återkomst m. fl. tillfällen. Till ledning för mindre öfvade talare författade. Stockholm, Sigrid Flodins förlag, 1873. Andra upplagan.
  Smal, tråd-häftad 8o i utgivarens gula omslag med text och ram i svart på omslaget. Lite ryggskador ner- och upptill och hörnveck på omslaget med bara mycket små marginalrevor. Oskuret exemplar med en del smärre hörnveck i inlagan. Två blad lösa från inlagan i inledningen. Ett nästintill fläckfritt exemplar. Sista sidorna och bakre omslag med bokreklam. 84 sid. , (IV).
  300 SEK
 • Paijkull, C. W. m. fl

  Paijkull, C. W. m. fl. Istiden i Norden. Ett geologiskt utkast. Föreläsningar hållna i Stockholm hösten 1866. Med illustrationer och en karta. Sammanbunden med 6 andra äldre geologiska arbeten. A. Bonniers, Stockholm, 1867 m. fl.
  8:o i ett samtida lätt slitet halvfranskt band med marmorerade pärmar. Bitvis milt bruntonad inlaga, aldrig hårt. Istiden i Norden: 148 sid. + utvikbar karta. Dessutom Om mellersta Sveriges glaciala bildningar. Om krosstensgrus, glacialsand och glaciallera av Otto Gumaelius (1874) med 3 litograferade och kolorerade plansche + Om rullstensgrus av samme (1876) med litograferad karta + Om rullstensbildningar av David Hummel (1874)med 2 utvikbara kartor + Öfversigt af Nerikes övergångsbildningar (1876) av G. Linnarsson med utvikbar karta + Nya fyndorter för arktiska växtlemningar i Skåne (1877) av A. G. Nathorst med 2 planscher + Bilder ur forntidens växtverld (1877) av Alfred Nathorst med illustrationer i s/v.
  300 SEK
 • Pallas, Peter Simon

  Pallas, Peter Simon. Naturgeschichte merkwürdiger Thiere. Neunte Sammlung. More published. With 5 folded engraved coppers. Gottlieb August Lange, Berlin und Stralsund, 1777.
  4:o in a recent black half leather binding with gilt lettered spine and boards splashed in red. Bound with old blue paper wrappers. Titlepage with a slight dampstain in one corner and 3 blue former owner stamps. Clean interior. Illustrated with 5 folded b/w engraved plates. A clean copy.
  Hagen II, p. 25.
  1500 SEK
 • Palmblad, W. F

  Palmblad, W. F. ; Lärobok i den äldre och nyare physiska och politiska Geographien. Första coursen. Leffler ooch Serell, Upsala, 1840. Tredje öfversedda och tillökta Upplagan.
  8:i inbunden i ett samtida halvfranskt band. Fyra kraftigt upphöjda bind på den guldornerade ryggen och marmoreraade pärmar. Bandet är ngt. slitet på rygg och pärmar, men väl sammanhållet. Gröna snitt.Tomma försättsblad saknas. Nga. enstaka fläckar, men mest ren och fin inlaga. Två exlibris på främre pärms insida samt G. von Vickens namnteckning på främre pärms insida. Med F. von Vickens blindstämpel på titelbladet upptill. Äldre handskriven innehållsförteckning på bakre pärms in sida. 558 sid. , (II). (Bokannons.)
  200 SEK
 • Parnes, Roger de

  Parnes, Roger de; Gazette anecdotique du regne de Louis XVI. Portefeuille d'un Talon-Rouge. Préface par Georges D'Heylli. Édouard Rouveyre, Paris, 1881. Printed in few copies.
  Hardbound 8vo in a contemporary brown half leather binding with snake skin boards. Spine with five raised bands, gilt ornamented. Marbled edges. Spine uniformly faded, else fine condition. Front wrapper bound in. Four pages in the beginning with a small number of weak spots below, else clean and crisp copy. With tissue guarded engraved first chapter pages and engraved vignettes. A nice book printed on better paper; "tirage a petit nombre" (printed in few copies) without mention how many. XXX, (IV), 243 p., (III).
  600 SEK
 • Pascal, M

  Pascal, M. Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets; Suivies Du Discours de M. DU BOIS sur les Pensées de PASCAL etc. L. Boget, Lyon, 1821. Nouvelle édition, conforme a celle des premiers éditeurs.
  Hardbound 8vo in a contemporary leather binding with spine decorated in gilt. Spine faded and slightly worn. Marbled end papers and edges. End papers somewhat stained. Interior clean and crisp, only slightly foxed. 390 p.
  150 SEK
 • Petri, Bernhard

  Petri, Bernhard. Om Fårens Sjukdomar och Botemedlen för desamma. Utdragit utur herr Landthushållnings-Rådet Berh. Petre´s år 1815 uti Wien utgifna Bok om Fårawelns hela behandling. Öfwersättning från Tyskan. J. Hörberg, Stockholm, 1830.
  Liten häftad 8vo i ett äldre blått papersomslag. Gott skick. Ren inlaga. 16 sid. + utvikbar plansch.
  200 SEK
 • Picot-Amette, Felix, horticulteur a Aincourt, pres Magny

  Picot-Amette, Felix, horticulteur a Aincourt, pres Magny; ; Pratique raisonnée de l'arboriculture. Librairie Centrale d´agriculture et de jardinage, Auguste Goin, Paris, 1855. Deuxième edition. Second edition.
  Harvound 8vo in a contemporary half cloth binding in fine condition. No dust jacket, as issued. Illustrated with 12 folded plates. Slightly foxed, not heavy. VI, 167 p. , (I) + 12 folded b/w plates. In three parts: Plantation, Taille et greffe and Maladie des arbres. Insectes et animaux nuisibles.
  300 SEK
 • Plautus. (Titus Maccius Plautus)

  Plautus. (Titus Maccius Plautus). Marci Accii Plauti Comoediae Quae Supersunt I-II (of 3 published). Nice Barbou-print. J. Barbou, Paris, 1759.
  Two 12:o-volumes in contemporary marbled full leather bindings. Professionally rebacked with labels lettered in gilt. Boards lined in gilt. Marbled endpapers. A nice Bsrbou-print illustrated with 2 frontispieces and 2 vignettes after Eisen. One leaf in the second volume with 2 small spots, else outstanding clean and fresh inside. A third volume were published. Front. , (IV), 548 p. + Front. , (IV), 564 p.
  500 SEK
 • Pompadour, M. F. , Marquise de (1721-1764)

  Pompadour, M. F. , Marquise de (1721-1764); Memoires de Madame la Marquise de Pompadour I-II. Ou l'on decouvre les Motifs des Guerres, & des Traités de Paix, les Ambassades, les Negociations dans les différents cour de l'Europe; les Menées & les Intrigues sécretes /.../ Ecrits par elle-meme. 2 parts in 1 volume. No editor, Liège, MDCCLXVI (1766). First edition.
  Small 8vo in contemporary gray wrappers with worn spine and browned outlines. Top edge trimmed and dusty, else uncut copy. Empty endpapers lacks. Clean interior with only slight smudging in margins on first and last page. With the blue circled exlbris stamp of Lewenhaupt, a Swedish noble, below on title page. Another exlibris inside front board.
  Barbier, III/722.
  400 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13