Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Religion

 • Buddha

  Buddha. Buddha talade och sade. Till nutidssvenska och med inledning av Åke Ohlmarks. Forum förlag, Stockholm, 1971.
  Litren 8vo i förlagets smakfulla pappband med textat skyddsomslag. Röda snitt. Mycket fint exemplar. Kärnpartier ut hinayana- och mahayanabuddhismens heliga skrifter efter äldre tolkningar av G. F. Allen m. fl. 277 sid.
  150 SEK
 • Ebbe, Axel

  Ebbe, Axel. Bibelsk Historie. Lund, 1949.
  4:o i ett originalklotband med dekorerad främre pärm och illustrerat skyddsomslag, som är blekt och har flera revor och riss. I övrigt fint skick. Rikt illustrerad med teckningar i svartvitt. 99 sid.
  200 SEK
 • Grollenberg, Luc. H

  Grollenberg, Luc. H. Bildatlas till Bibeln. Diakonistyrelsens bokförlag, Sthlm 1970.
  8:o. Klotryggband med illustrerade pärmar. Bra skick. Inskrift och namnteckning. Rikt illustrerad med kartor i färg och fotografier i svartvitt. 190 sidor.
  120 SEK
 • Künstle, Karl, Dr

  Künstle, Karl, Dr. ; Ikonographie der Heiligen. Mit 284 Bildern. Herder & Co. Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau, 1926.
  Large hardbound 8vo in publisher's linen cloth binding with blindstamped text on front board. Slightly loose in binding, else fine condition. With the green dust jacket separated and added loose. Some pencil notes and underlining in the beginning. Illustrated with 284 pictures in black and white. XVI, 606 p. , (II).
  Med Helge Kjellins namnteckning i blyerts på försättsbladet. With the autographed name of Helge Kjellin in pencil on the front empty endpaper..
  600 SEK
 • Lebreton, Jules / Zeiller, Jaques

  Lebreton, Jules / Zeiller, Jaques. The History of the Primitive Church l-ll. The MacMillan Company, New York 1949.
  8o. Clothbindings in good condition. Former owners signature in both volumes. 1272 pages. Boxed.
  500 SEK
 • Liljegren, Mårten

  Liljegren, Mårten. Stormaktstidens Gravkor. Akademisk avhandling. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1947.
  4o. Häftad. Fint skick. Rikt fotoillustrerad i svartvitt. Ouppskuren. 279 sidor.
  150 SEK
 • Murbeck, Peter

  Murbeck, Peter; Christeliga Predikningar hållne af Framledne herr Kyrkio-herden Peter Murbeck uti Fridesstad. Calmar, Tryckt hos Magnus Petersson, år 1783.
  4:o i ett samtida, slitet halvfranskt band. 676 sid. De inledande sidorna solkiga framfär allt i marginalerna. En del sidor med hörnveck. En del fläckar. Sid. 303-304 brännskadade i övre och nedre marginal utan textförlust. Med för- och eftersättsblad. Exlibris-anteckning på bakre pärms insida. Snitten solkade.
  500 SEK
 • Nordisk Teologisk Uppslagsbok för kyrka och skola l-lll

  Nordisk Teologisk Uppslagsbok för kyrka och skola l-lll. C.W.K. Gleerups Förlag, Lund - Ejnar Munksgaard, København 1952-1957.
  4:o. Tre halvfranska band med dekorerade främre pärmar. Pärmarna lätt blekta. Fint skick. Fotoillustrerade i svartvitt. Nordisk är denna uppslagsbok även i det hänseendet att artiklarna - med undantag av de finska, som översatts till svenska - återges på originalspråken. 1410+1432+1284 spalter. Dessutom ett register omfattande 435 spalter.
  800 SEK
 • Nordisk Teologisk Uppslagsbok för kyrka och skola l-lll

  Nordisk Teologisk Uppslagsbok för kyrka och skola l-lll. C.W.K. Gleerups Förlag, Lund/Ejnar Munksgaard, Köpenhamn 1952-1957.
  4o. Tre klotband med skyddsomslag. Första bandets skyddsomslag med smärre riss. I övrigt mycket fint skick. Fotoillustrationer i svartvitt. 1410+1432+1284 spalter plus register 435 spalter. Text på danska och svenska.
  600 SEK
 • Nyström, J. E

  Nyström, J. E. Biblisk ordbok för hemmet och skolan. P. Palmqvists Förlag, Stockholm, 1883. Andra omarbetade upplagan.
  8vo i ett samtida skavt halvfranskt band. Inlagan i bra skick med mest tillfälliga fläckar. Med 5 kartor och 240 träsnitt. (IV), 590 sid. + kartor.
  200 SEK
 • Pontoppidan, Eric

  Pontoppidan, Eric; Sal. Biskopens och Procancellerens herr Doct. Eric Pontoppidans Collegium pastorale practicum Eller Underwisning För dem, som wilja rätt förestå Det hel. Predikoämbetet. Från andra och förbättrade Danska Original Uplagan af år 1765 Öfwersatt med Bifogade Anmärkningar, Rörande mäst Swenska Kyrkoförfattningen. Stockholm, Tryckt hos Peter Hesselberg, 1766.
  4:o i ett samtida slitet skinnband. Övre kapitäl delvis söndrigt, pärmhören restaurerade. (XXXXIV) 598 sid. , (X). Med främre försättsblad. En del lätta lagerfläckar, men till alldeles övervägande del fin inlaga. Smärre äldre anteckningar på främre pärms insida och gammal namnteckning diskret på titelsidan.
  600 SEK
 • Swedenborg, Emanuel & (Manby, C. J. , översättare. )

  Swedenborg, Emanuel & (Manby, C. J. , översättare. ) Apocalypsis relevata I-II. Uppenbarelseboken avslöjad, i hvilken de hemligheter aftäckas, som där äro förutsagda och hittills legat förborgade. Ett verk af Emanuel Swedenborg. Från latinska urskriften, tryckt i Amsterdam år 1766. 2 volymer. Nykyrkliga Bokförlaget, Stockholm, 1916.
  Två 8vo-volymer inbundna i mjuka, bruna skinnband med förgylld text och dekor på ryggen. Rödsprängda snitt. Bara små bruksspår. Bra exemplar. Namnteckning bortklippt på de dekorerade försättsbladen. Fina inlagor. (IV) + 529 sid. + (IV), 514 s.
  300 SEK
 • Swedenborg, Emanuel

  Swedenborg, Emanuel. Den sanna kristna religionen som innehåller hela läran om Gud för den nya kyrkan. Nykyrkliga Bokförlaget, Stockholm 1935.
  8o. Häftad. Omslaget med flera revor och med förlust av papper. Inlagan i bra skick. Ouppskuren. 944 sidor.
  200 SEK
 • Ward, Colin

  Ward, Colin. Chartres. The Making of a Miracle. The Folio Society, London 1986.
  4o. Clothbinding (hardbound) w 97 pages. Text in English. ith decorated front board. Very good condition. Richly illustrated in colour and black and white. Housed in an illustrated slipcase.
  250 SEK