Torgny Schunnesson Rare Books

Pontoppidan, Eric

Pontoppidan, Eric; Sal. Biskopens och Procancellerens herr Doct. Eric Pontoppidans Collegium pastorale practicum Eller Underwisning För dem, som wilja rätt förestå Det hel. Predikoämbetet. Från andra och förbättrade Danska Original Uplagan af år 1765 Öfwersatt med Bifogade Anmärkningar, Rörande mäst Swenska Kyrkoförfattningen. Stockholm, Tryckt hos Peter Hesselberg, 1766.
4:o i ett samtida slitet skinnband. Övre kapitäl delvis söndrigt, pärmhören restaurerade. (XXXXIV) 598 sid. , (X). Med främre försättsblad. En del lätta lagerfläckar, men till alldeles övervägande del fin inlaga. Smärre äldre anteckningar på främre pärms insida och gammal namnteckning diskret på titelsidan.
600 SEK