Torgny Schunnesson Rare Books

Nordisk Teologisk Uppslagsbok för kyrka och skola l-lll

Nordisk Teologisk Uppslagsbok för kyrka och skola l-lll. C.W.K. Gleerups Förlag, Lund - Ejnar Munksgaard, København 1952-1957.
4:o. Tre halvfranska band med dekorerade främre pärmar. Pärmarna lätt blekta. Fint skick. Fotoillustrerade i svartvitt. Nordisk är denna uppslagsbok även i det hänseendet att artiklarna - med undantag av de finska, som översatts till svenska - återges på originalspråken. 1410+1432+1284 spalter. Dessutom ett register omfattande 435 spalter.
800 SEK