Torgny Schunnesson Rare Books

Sturleson, Snorre

Sturleson, Snorre. Konunga-Sagor I-II. Marquardska Tryckeriet, 1816-17.
Två 8:o-volymer i möjlgen något senare halvfranska band med förgylld ryggdekor och marmorerade pärmar. Grönstänkta snitt. Ryggarna och pärmarna något skavda. Exlibris på främre pärms insida. Rena inlagor. (X), sid. 5-381, (I) + (II), 436 sid. , (II).
En tredje del utkom 1829.
300 SEK