Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Bygdén to Decker

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 • Bygdén, L och Lewenhaupt, E. , utgivare

  Bygdén, L och Lewenhaupt, E. , utgivare. G. Benzelstjernas cencorsjournal 1737-1746. Kongl. Boktryckeriet, Stockholm, 1884.
  8vo i ett samtida halvfranskt band med förgylld ryggdekor och marmorerat pärmpapper. Liten spricka i främre falsen upptill. (II), XXVI, (II), 290 sid. , (II).
  Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet, 6.
  300 SEK
 • Bååth, A. U

  Bååth, A. U. ; Marit Vallkulla. Dikt från Dalarne på 1600-talet. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1887.
  8vo inbunden i ett blått klotband med gulddekorerad främre pärm och rygg och blindtryckt bakre pärm. Nött i hörn och kapitäler. I övrigt endast lätta bruksspår. Mycket lätt fläck upptill på bokens sista sidor. Annars en fantastiskt fin inlaga. Ex-Libris på främre pärms insida. Ett mycket bra exemplar. 124 sid.
  200 SEK
 • Bäckman, J

  Bäckman, J. Geografiska Bilder för Hemmet och Skolan I-III. 1. Sverige, 2. Europa, 3. Främmande Verldsdelar. Komplett svit i de 3 trevligt dekorerade originalklotband. Albert Bonniers förlag , Stockholm, 1887-1890.
  Tre oblong 4:o-volymer i förlagets förgyllda, dekorerade och blindstämplade röda, bruna resp. röda klotband. Sverige- delens band lätt fläckat, de övriga i utmärktt skick. En tidstypisk och smakfull svit som återspeglar det sena 1800-talets pedagogiska strävan att bildsätta världen långt före televisionen. Försättsbladen i varje volym är en historielektion med ett porträttgalleri av kungar, furstar och andra personligheter. Rikt illustrerade arbeten i svart och vitt. Mest god kvalitet. Nga. små maskhål nertill på sidorna i Sverige-delen. Texterna så gott som fläckfria. Ett par försättsblad med smärre reva. 64 sid.+ 54 sid. + 65 sid. + illustrerade extra försättsblad. I en enkel kassett.
  300 SEK
 • Bäckman, J. , folksskollärare

  Bäckman, J. , folksskollärare; Tillämpad geometri med talrika öfningsexempel, framställda efter nya sortsystemet. (Särskilt häftad Facitbok medföljer.) Zacharias Haeggströms förlag, Stockholm, 1862.
  8o inbunden i ett samtida halvfransktband. Bandet med lite skav, men väl sammanhållet. Försättsbladet med äldre namnteckning. Illustrerad med geometriska figurer i texten samt fem utvikbara planscher i slutet. Senare delen utgörs av "Facitbok till J. Bäckmmans geometri" med separat titelblad. Bitvis lite lagerfläckad samt med en del blyertsstreck.(IV), 150 sid. , (II) + 60 sid. + fem utvikbara planscher.
  250 SEK
 • Canqueteau, Joseph

  Canqueteau, Joseph; Chansons. Annexe à la Bibliotheque de La Plume, Paris, 1893. First edition.
  Hardbound 8vo in a blue half morocco binding with marbled boards. Spine with five raised bands, top edge gilt and marbled endpapers. Spine faded, else fine condition. Bound with the original pictorial wrappers. Preface by Aurélien Scholl, portrait of the author and some astonishing fullpage illustrations by Noury. A few texts with musical notes. Pictorial first letters, vignettes and cul-de-lamps in the text. Print on better paper. 64 p.
  200 SEK
 • Carpelan, Johan F, , Länets höfdinge

  Carpelan, Johan F, , Länets höfdinge. Några grunder för jordbrukets och hushållningens förbättrande uti Götheborgs- och Bohus-Län till allmogens underrättelse. Med bihang. Samuel Norberg, Götheborg, 1804.
  Liten 8vo i ett äldre blått pappersomslag. Lätt hörnveck upptill på omslaget. Bihanget innehåller en text om en uppfinning att släcka eld "wid dess första utbrott" och ett par smärre texter om saltpetters användning samt en utvikbar plansch som är delvis bruntonad. 32 sid. + 12 sid. + plansch. Hebbe, 53.
  600 SEK
 • Cassel, Paulus

  Cassel, Paulus; Weihnachten, Ursprünge, Bräuche und Uberglauben. En Beitrag zur Geschichte der christlichen Kirche und des deutschen Volkes. (EA/ First edition.) Bound with; Der Schwan in Sage und Leben. Eine Abhandling. (Zweite vermehrte Ausgabe.) Verlag von Ludwig Rauh, Berlin, no date (1862). First edition. and Verlag von Eduard Beck, Berlin 1863. Second edition.
  Hardbound 8o in a contemporary, red cloth-binding with mottled boardpapers and spine lined in gilt and black. Marbled edges. Spine mildly faded. A tight and well preserved binding. Front, free, endpaper missing. First title is a bit soiled and has a minimal paperloss in outer margin plus a few light folds to outer part. Else only scarce spots; a clean bright copy. Old name inside front board. For "Weinachten...": XX, 307 pages, (I), + (Anmerkungen) CXXVI pages, (II) (Fehlerverbesserung.) For "Der Schwan..."XI: (III), 58 pages + (Anmerkungen) LVI pages, (II) (Zusätze.)
  1200 SEK
 • Catteau-Calleville, J. P

  Catteau-Calleville, J. P. Drottning Christinas historia I-II. 2 delar i 1 vol. P. E. Winge, Nyköping, 1821-22.
  8vo i ett samtida lite slitet halvfranskt band med förgylld ryggdekor och marmorerade pärmar. Bitvis lagerfläckad inlaga. (VI), 200 sid. + 229 sid. (III).
  200 SEK
 • Cederberg, Björn

  Cederberg, Björn. Dimfigurer ur Stockholmslifvet. F. C. Askerbergs förlsg, Stockholm, 1887.
  12:o i ett senare grönt halvklotband med förgylld ryggtext och marmorerat pärmpapper. Omnsagen medbundna. Främre med liten lagning. Bra exemplar. Med Arvid Erikssons exlibris. Texten uniformt milt bruntonad p. g. a. papperskvaliteten. 192 sid.
  200 SEK
 • Cedergren, Fredr. F. , utgivare

  Cedergren, Fredr. F. , utgivare . Kronologisk handbok uti Äldre, Medeltidens och Nyare historien I-II. 2 volymer. Tryckt hos sekreteraren Fredr. F. Cedergren, Christianstad,1818-19.
  Två 8o-volymer i samtida ljusbruna halvfranska band med marmorerade pärmar och handskrivna titeletiketter. Skavda pärmar och titeltext på ryggen. Etikett "Almsta Bibliotek" på främre pärmarnas insida samt en del äldre ägaranteckningar. Inlagorna lätt lagerfläckade. Titelsidorna med äldre ägaranteckningar samt något solkiga. (IV), 374 sid. + (II), sid. 375 - sid. 920, (VI).
  300 SEK
 • Cladius, Matthias

  Cladius, Matthias. Asmus omnia sua Secum portans, oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen I. und II. Theil. Beym Verfasser und in Commission der Gottlieb Löwe in Breslau. No year.
  Softbound small 8vo in contemporary blue wrappers. These worn and with small losses on spine. Top edge trimmed, else uncut. Mild foxing and light offsetting. A woodcut frontispiece (a sceletton) and one copper in the text. A small woodcut is ending the book. VIII, 176 p.
  400 SEK
 • Clauren, H

  Clauren, H. Vergissmeinnicht. Ein Taschenbuch für 1823. Friedrich August Leo, no date. (1822.)
  Hardbound 12o (95 mm. x 125 mm.) in a contemporary, privately bound, marbled paper binding with red, gilt lettered, title-label and all edges gilt. Marbled endpapers.The first pages slightly spotted, else mostly a clean copy. Illustrated with six (6) steel- engravings. Ev. is an extra engraved title-page missing. With a few poems and two novels: Der General-Bevollmächtige and Vater unser der du bist im Himmel, oder das Christwüppchen. (XII), 430 p. + engravings.
  200 SEK
 • Collin, J. G

  Collin, J. G. ; Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna under kriget mot Ryssland åren 1808 och 1809 I-II. 2 delar i 1 volym. Komplett. J. L. Brudins Förlag, Stockholm, 1861-62. Första upplagan.
  8vo inbunden i ett samtida mörkbrunt, halvfranskt band med sparsmakat förgylld rygg. Rygg och pärmar lätt skavda, men väl sammanhållet band. Namnteckning på främre, tomma försättsbladet, som också är lite missfärgat. Andra delen tryckt på annorlunda papper som är milt, uniformt bruntonat men ej fläckat. Näranog fläckfri inlaga, (IV),258 sid. , (II) + (II), 326 sid. , (II).
  900 SEK
 • Crabbe, George

  Crabbe, George. The Life and Work of Revd George Crabbe. Edited by his son. John Murray, London, 1860.
  Large hardbound 8vo in a blind decorated dark red cloth binding. Spine faded and a small spot on rear board. Slightly loose in binding. Clean inside. With steel engraved portrait as frontispiece, engraved vignette on title page and six steel engravings. VIII, 584 p.
  200 SEK
 • Dahlgren, Fredrik August. Anonymt utgiven

  Dahlgren, Fredrik August. Anonymt utgiven. Speller nye viser på varmlanske tongmåle deckta åttå Fredrek på Rannsätt. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1876.
  Klammerhäftad 12:o med klotrygg och handskriven titel och författarnamn på främre pärm. Titelsidan med fläck och ngt. lagerfläckad inlaga. Med tillskrift på främre pärms insida: "Till Nils Johan Einar från Karl Oskar Gunnar."45 sid. , III). Inte alltför vågade gissning att den givits till Nils Ferlin av en för mig okänd Karl Oskar Gunnar.
  200 SEK
 • Dalin, Olof von (Mjöberg, Josua, red. )

  Dalin, Olof von (Mjöberg, Josua, red. ). Sagan om hästen. Föreningen för Bokhantverk, Stockholm, 1927.
  4:o i utgivarens illustrerade pappband som är lite solkigt i kanterna. Tryckt i 1000 exemplar på bättre papper och med träsnitt av Harriet Sundström. Textredaktion och kommentar av Josua Mjöberg efter första upplagan 1740. 40 sid.
  200 SEK
 • Damm, C. T

  Damm, C. T. Grekernes och romarnes mythologi. Efter den af Fredrik Schulz föranstaltade upplaga, ånyo utarbetad af Konrad Levezow. Öfversättning af C. Ludv. Wåhlin. Med tjugeåtta nya, efter Antiker stuckna kopparstick. N. M. Lindh, Örebro, 1813.
  8vo i ett senare blått halvskinnband med förgylld ryggtext och marmorerade pärmar. Främre omslaget medbundet. Detta skavt. Namnteckning på omslagets baksida. Genomgående lagerfläckar, dock inte hårt. Med 28 graverade planscher.
  200 SEK
 • Danzii, Ioh. And. (=Danzius) and < / i> Tympius, Ioh. Gottfr

  Danzii, Ioh. And. (=Danzius) and < / i> Tympius, Ioh. Gottfr. ; Sive compendium grammaticae Hebreaeæ, seiuncto Chaldaismo ad arctiores limites... bound with Sev prima quinque geneseos capita et pars sexti Ebraice. Ex. Officina Bielckiana, Ienae, MDCCXLVIII (1748) and Sumptibus Buchianis, Jenae, MDCCXXXVI (1736.)
  Small hardbound 8vo in a contemporary brown half leather binding. Spine rubbed and with small repair. Later marbled boardpapers. Tight binding. Old autographed names inside front board and on front free endpaper. Soiled endpapers, slightly waterstained in the beginning and minor spots. The first work; VIII, 192 pages + folded table (soiled and with small tear) + the second work (numbered from behind); Title, XXVI (mostly in Hebrew), 98 p. , (II).
  400 SEK
 • De Lamartine, M. A

  De Lamartine, M. A. Vignettes pour les oeuvres de M. A. De Lamartine. Librairie de Charles Gosselin & Librairie de Furne, Paris, 1834.
  Tall hardbound 8vo in an old blue half cloth binding with marbled boards. Minor edgewear, a very good copy. Interior only a few small occasional spots. Bound with the front printed wrapper as title. Engraved portrait of De Lamartine and 6 full page engravings after Rouarque, Regnier, Johannot and Skelton.
  200 SEK
 • Decker, C

  Decker, C. Åsigter af Krigskonsten enligt tidens anda. Efter Rogniat, och efter föreläsningar, som höllos för General-Staben i Berlin 1817. Fr. B. Nestius, Stockholm, 1822.
  8vo i ett samtida slitet halvfranskt band. Riss och en reva i övre kapitäl, slitage på pärmar och bokhörn. Någon sida lite lös. (VI), 348 sid.
  200 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13