Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Both to Canqueteau

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 • Both, L

  Both, L. Natur og folkeliv i Danmark I-II. Med Illustrationer. 2 delar i 1 vol. P.. Bjørnbak og Immanuel Rée\'s forlag, 1875-76.
  8o inbunden i ett samtida, halvfranskt, band med marmorerade pärmar. Ryggen sliten och hörnen lätt stukade, men ett väl sammanhållet band. Diskret namnstämpel på främre, tomma, försättsbladet.Mycket ren och fin inlaga. Med sex litograferade planscher varaav två är tonlitografier och de övriga litograferade träsnitt. Tonlitografierna är skeppsbilder från Vendesyssel och Jylland. 455 sid. + (IV), 247 sid.
  350 SEK
 • Bouilly, M

  Bouilly, M. Le Portefeuille de la jeunesse ou La morale et l'histoire enseignées par des exemples. Tome V: Heroisme. Paris, Moutardier, 1830.
  12o in a contemporary, brown, marbled leather binding. Spine with two red title-labels, gilt lettering and gilt ornaments. Edges marbled in blue and marbled endpapers. Small opening at lower front hinge and one corner a bit cracked. The last three pages with small wear at bottom. A clean and bright copy. Exlibris inside front board. A portrait of Desaix as frontispiece.(II), 264 pages.
  300 SEK
 • Bouilly, M

  Bouilly, M. Le portefeuille de la jeunesse ou la morale et l'histoire enseignées par des exemples. Tome XIII: Voyages. Moutardier, Paris, 1830.
  12o in a contemporary, light brown, marbled, leather binding. Spine with gilt ornaments and two gilt lettered, red, title-labels. Marbled edges and endpapers. Mild wear, a fine copy. Exlibris inside front board. Rare spots.
  300 SEK
 • Bouilly, M

  Bouilly, M. ; Le portefeuille de la jeunesse ou la morale et l'histoire enseignées par des exemples. Tome XV: Recréation.. Paris, Moutardier, 1830.
  12o in a light brown marbled full leather binding. Spine gilt ornamented and with two red, gilt lettered, titlelabels. Marbled edges and endpapers. Mild wear and slightly bumped corners. A clean copy occasional spots. Exlibris inside front board. A portrait of Luce de Lancival as engraved frontispiece. (II), 269 pages.
  300 SEK
 • Bouilly, M

  Bouilly, M. ; Le portefeuille de la jeunesse ou la morale et l'histoire enseignées par des exemples.Tome XI. Naufrages. Paris, Moutardier, 1830.
  12o in a contemporary, light brown, marbled, full leather binding with two red, gilt lettered, title-labels on spine as well as decorative gilt ornaments. Marbled edges and endpapers. Only mildest wear and slight bump to one corner. Interior a fine, clean copy. Exlibris inside front board. Engraved portait of Bisson as frontispiece. (II), 247 pages.
  300 SEK
 • Bourdaloue, le père Louis, (1632-1704)

  Bourdaloue, le père Louis, (1632-1704); Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus I-XIV. 14 vol. More published. Aux dépens de Rigaud, Paris, 1716-1726. Second edition published by le père Fr. Bretonneau.
  Small 8vo in contemporary marbled full leather bindings. Boards double gilt lined, spines with gilt lettered morocco labels and gilt decorations. Edges and endpapers marbled in blue and white. Boards and spines rubbed and a few hinges with small cracks. Overall a nice set. Clean interior with only occasional spots and mild foxing to a few pages in the Tables in two volumes. The engraved portrait of Louis Bordaloue called for by Brunet is in the first volume of "Mystère". Present is Avent. (1 vol., 1716), (XXVIII), 547 p. , (XXXV) last blank. Careme (3 vol. , 1716) (IV), 546 p. , (XLVIII)last blank. + (IV), 497 p. , (XXXVIIII), + (IV), 481 p. , (XLVI). Mystères. (2 vol. 1736). Engraved portrait, (X), 547 p. , (XXXIII) + (IV), 576 p. ,(XL). Small paperloss up in left corner on the last page of the Table with a couple of words lost. Fètes. (2 vol., 1723 and wrong dated 1712 (probably 1722) (XII), 552 p. , (XXXIV) + (IV), 574 p. , (XXX). Dimanches. (4 vol. 1726.) (X), 483 p. , (XVIII) +(IV), 486 p. , (XXXIV) + (IV), 486 p. , (XXVIIII) + (IV), 519 p. , (XXXVIII). Exhortations. (2 vol. , 1721-1723.) (IV), 520 p. , (XXVIII) + (XII), 474 p. , (XXVIII). Missing Retraite (1 vol.) and Pensées (3 vol. )
  Louis Bourdaloue, French Jesuit and preacher, was born in Bourges 1632 and died in Paris 1704. Brunet I, 1175/1176.
  1000 SEK
 • Brandes, Georg

  Brandes, Georg. Esaias Tegnér. En litteraturpsychologisk stuide. Med Tegnérs portrait i traesnit. Gyldendalsk Boghandels Forlag, Kjøbenhavn, 1878. Första upplagan.
  Liten 8:o i ett välbevarat samtida halvfranskt band. Namnstämpel (F. F. Ekman) på försättsbladet och upptill på titelsidan. Ren inlaga. Frontespis, (IV), 231 sid. , (I).
  150 SEK
 • Brazier

  Brazier. Chansons et Poésies diverses de Brazier. Chez Rosa Lib. Grande Cour du Palais Royal, Paris, 1821.
  Hardbound 12:o in a nice half leather binding with spine decorated in gilt. Only mild signs of use to boards. Exlibris inside front board. Interior slightly foxed. With frontispiece and vignettes. (6), 208 p.
  200 SEK
 • Bring, E. G

  Bring, E. G. Affskedspredikan hållen andre söndagen i Fastan 1862 i Lunds Domkyrka. Gleerups förlag, Lund, 1862.
  Häftad 8vo utan omslag. En del mest lätta fläckar på titelsidan, i övrigt ren. (II), 15 sid.
  150 SEK
 • Brunius, C. G

  Brunius, C. G. Försök till förklaringar öfver hällristningar med femton planscher. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1868.
  Häftad 8vo i ett gult litograferat pappersomslag med svart text. Fläckat omslag och fläckad inlaga, dock inte alltför hårt. De 15 litograferade planscherna bara lätt fläckade. (IV), 185 sid. , (I) + planscher.
  300 SEK
 • Brunnström, Joh. Alex

  Brunnström, Joh. Alex. Om Telegrafien i Sverige. Akademisk afhandling /.../i Lund d. 24 Maj. 1859. N. P. Lundberg, Lund, 1859.
  Häftad hög 8vo utan omslag. Lagerfläckar i början och slutet mest, dock inte alltför hårt. Med en utvikbar plansch. (II), 22 sid + plansch.
  300 SEK
 • Bruzelius, Nils

  Bruzelius, Nils. Underrättelse rörande Skånska Presterskapets Löne-Inkomster jemte andra rättigheter och utskylder, uppställd i Alphabetisk Ordning, med hänvisning till den Författning hvarefter de utgå. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1832.
  8vo inbunden i ett samtida marmorerat lite slitet men trevligt pappband. Titelsidan uppfordrad med lagad reva och ett par kompletteringar av papper. Ingen textförlust. Lätt fläckad de första och sista sidorna, annars ren och fin inlaga. (IV), X, 165 sid. , (I) Rättelser.
  200 SEK
 • Bruzelius, Ragnar Magnus

  Bruzelius, Ragnar Magnus. Bidrag till kännedomen om Skandinaviens Amphipoda Gammaridea. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1856.
  Obunden stor 4:o. Inlagan med en del lagerfläckar. Liten fuktrand i övre högra hörnet. Ouppskuren. 104 sid. + 3 svart-vita litograferade planscher.
  400 SEK
 • Buchan, Alexander

  Buchan, Alexander. Meteorologiens första grunder. Uppsala, W. Schulz, 1874.
  Liten 8vo i ett rätt trevligt, samtida, ljusbrunt halvfranskt band med röd titeletikett och förgyllda band över ryggen. Marmorerat pärmpapper och gula för- och eftersättsblad. Övre kapitäl lite nerslitet, nedre med liten falsöppning (1 cm. ) och en del repor, men fortfarande bra. Översatt och bearbetad av H. H. Hildebrandsson. Illustrerad med 8 planscher i träsnitt och 7 delvis kolorerade kartor. Inledningen med vattenfläck i övre, yttre hörn. Annars bra inlaga. (VIII), 266 sid. + kartorna.
  500 SEK
 • Bunt, Chrtistopher Daniel (1761-1831)

  Bunt, Chrtistopher Daniel (1761-1831). Pensées diverses de l'homme libre à la fin du siécle dix- huitième. C. F. Berling, Lund, 1792.
  Häftad 8vo i ett äldre missfärgat blått pappersomslag. Oskuret och oöppnat exemplar med en del lagerfläckar. 64 sid. Bunth var docent i engelska och franska i Lund universitet och kyrkoherde i Hörby.
  200 SEK
 • Buxton, Thomas Fowell

  Buxton, Thomas Fowell. Vie de Buxton, précédée et suivie de deux notices sur l'esclavage et sur la colonie de Libéria. Traduite par Mlle Rilliet de Constant J. Cherbuliez, Paris and others, 1853.
  8vo in a contemporary half cloth binding with faded spine and slightly rubbed boards. Autographedn title label on spine. Former owner's autographed names on the first pages. First and last pages slightly spotted, else clean. (IV), XIX, p. 20-340.
  200 SEK
 • Bygdén, L och Lewenhaupt, E. , utgivare

  Bygdén, L och Lewenhaupt, E. , utgivare. G. Benzelstjernas cencorsjournal 1737-1746. Kongl. Boktryckeriet, Stockholm, 1884.
  8vo i ett samtida halvfranskt band med förgylld ryggdekor och marmorerat pärmpapper. Liten spricka i främre falsen upptill. (II), XXVI, (II), 290 sid. , (II).
  Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet, 6.
  300 SEK
 • Bååth, A. U

  Bååth, A. U. ; Marit Vallkulla. Dikt från Dalarne på 1600-talet. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1887.
  8vo inbunden i ett blått klotband med gulddekorerad främre pärm och rygg och blindtryckt bakre pärm. Nött i hörn och kapitäler. I övrigt endast lätta bruksspår. Mycket lätt fläck upptill på bokens sista sidor. Annars en fantastiskt fin inlaga. Ex-Libris på främre pärms insida. Ett mycket bra exemplar. 124 sid.
  200 SEK
 • Bäckman, J. , folksskollärare

  Bäckman, J. , folksskollärare; Tillämpad geometri med talrika öfningsexempel, framställda efter nya sortsystemet. (Särskilt häftad Facitbok medföljer.) Zacharias Haeggströms förlag, Stockholm, 1862.
  8o inbunden i ett samtida halvfransktband. Bandet med lite skav, men väl sammanhållet. Försättsbladet med äldre namnteckning. Illustrerad med geometriska figurer i texten samt fem utvikbara planscher i slutet. Senare delen utgörs av "Facitbok till J. Bäckmmans geometri" med separat titelblad. Bitvis lite lagerfläckad samt med en del blyertsstreck.(IV), 150 sid. , (II) + 60 sid. + fem utvikbara planscher.
  250 SEK
 • Canqueteau, Joseph

  Canqueteau, Joseph; Chansons. Annexe à la Bibliotheque de La Plume, Paris, 1893. First edition.
  Hardbound 8vo in a blue half morocco binding with marbled boards. Spine with five raised bands, top edge gilt and marbled endpapers. Spine faded, else fine condition. Bound with the original pictorial wrappers. Preface by Aurélien Scholl, portrait of the author and some astonishing fullpage illustrations by Noury. A few texts with musical notes. Pictorial first letters, vignettes and cul-de-lamps in the text. Print on better paper. 64 p.
  200 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10