Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Bjørnson to Bruzelius

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 • Bjørnson, Bjørnstjerne

  Bjørnson, Bjørnstjerne. Det flager i byen og på havnen. Gyldendalske Boghandels Forlag, København, 1884. Första upplagan.
  Liten 8vo i ett samtida blått halvklotband. Ryggen med blå titeletikett med förgylld text. Marmorerat pärmpapper. Bundet av Gustaf Hedbergs bokbinderi. Lätt mörknad rygg, annars fint exemplar. Med Ernst Tryggers exlibris. Bra inlaga. (IV), 490 sid. , (II).
  200 SEK
 • Blomstrand C. Wilhelm

  Blomstrand C. Wilhelm. Om de organiska kropparnas constitution. Historisk-kritisk framställning af de nyare kemiska theorierna med särskildt afseende på den organiska kemin C. W. Gleerups , Lund, 1864.
  Häftad 8vo i lätt slitna, tryckta originalomslag. Ouppskuren inlaga. Bitvis lagerfläckad, dock inte hårt. (VIII), 238 sid. , (I).
  400 SEK
 • Blomstrand, Wilhelm (1826-1897)

  Blomstrand, Wilhelm (1826-1897). Chemiens begrepp och Grunddragen till dess Historia. Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1864.
  Trådhäftad 8vo utan omslag. Första och sista bladet med lagerfläckar, i övrigt ren. Förordet undertecknat C. W. B. 23 sid.
  200 SEK
 • Blomstrand, Wilhelm (1826-1897)

  Blomstrand, Wilhelm (1826-1897). Lärobok i organisk kemi. C. W. Gleerups förlag, Lund, 1877. Första upplagan.
  Häftad 8vo i tryckt och illustrerat samt lätt solkigt omslag. Oskuret och ouppskuret exemplar. Lätta fläckar. (VI), 289 sid. , (I)
  200 SEK
 • Bonde-Praktika

  Bonde-Praktika. En liten bok, som kallas Bonde-practica eller wäderbok, innehållande några sköna regler... W.Löfwing, Stockholm,
  12:o i ett äldre halvklotband med stum rygg. Inlagan med en del fläckar, dock inte hårt. Någon marginal lagad utan textförlust. 94 sid. , (II).
  200 SEK
 • Bonnet, Charles, Swiss scientist, (1720-1793)

  Bonnet, Charles, Swiss scientist, (1720-1793). Recherches philosophiques sur les preuves du christianisme. Claude Philibert & Barth. Chirol, Geneve, MDCCLXXI (1771). Seconde édition. Revised and expanded.
  8vo in contemporary marbled wrappers with title autographed on spine. Top edge trimmed, else uncut copy. Wrappers slightly rubbed and spine faded. Firm and tight binding. No empty end papers, as issued. The first 10 pages with small wormholes in inner margin up to the left not concerning the text. Old name inside front wrapper. A clean copy with only occasional spots. XXXIX, (I) Errata, 512 p.
  The famous Swiss scientist in biology and philosophy, Charles Bonnet has in this second edition added a number of important theses on the question of the existence of God. This work is considered to be a work of theoretical biology.
  800 SEK
 • Both, L

  Both, L. Natur og folkeliv i Danmark I-II. Med Illustrationer. 2 delar i 1 vol. P.. Bjørnbak og Immanuel Rée\'s forlag, 1875-76.
  8o inbunden i ett samtida, halvfranskt, band med marmorerade pärmar. Ryggen sliten och hörnen lätt stukade, men ett väl sammanhållet band. Diskret namnstämpel på främre, tomma, försättsbladet.Mycket ren och fin inlaga. Med sex litograferade planscher varaav två är tonlitografier och de övriga litograferade träsnitt. Tonlitografierna är skeppsbilder från Vendesyssel och Jylland. 455 sid. + (IV), 247 sid.
  350 SEK
 • Botin, Andreas (1724-1790)

  Botin, Andreas (1724-1790). Andreas Botins...Geschichte der schwedischen Nation im Grundrisz (I-II). Aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt von Hartw. Ludw. Christ. Backmeister... 2 parts in 1 vol. Johann Friedrich Hartknoch, Rigas und Leipzig, 1767.
  8vo in a worn but tight contemporary half leather binding. Richly gilt decorated spine and red edges. Wear with losses to extremities; head and foot of spine and corners. Fine inside. (X), 496 p. + (II), 382 p.
  800 SEK
 • Bouilly, M

  Bouilly, M. Le Portefeuille de la jeunesse ou La morale et l'histoire enseignées par des exemples. Tome V: Heroisme. Paris, Moutardier, 1830.
  12o in a contemporary, brown, marbled leather binding. Spine with two red title-labels, gilt lettering and gilt ornaments. Edges marbled in blue and marbled endpapers. Small opening at lower front hinge and one corner a bit cracked. The last three pages with small wear at bottom. A clean and bright copy. Exlibris inside front board. A portrait of Desaix as frontispiece.(II), 264 pages.
  300 SEK
 • Bouilly, M

  Bouilly, M. Le portefeuille de la jeunesse ou la morale et l'histoire enseignées par des exemples. Tome XIII: Voyages. Moutardier, Paris, 1830.
  12o in a contemporary, light brown, marbled, leather binding. Spine with gilt ornaments and two gilt lettered, red, title-labels. Marbled edges and endpapers. Mild wear, a fine copy. Exlibris inside front board. Rare spots.
  300 SEK
 • Bouilly, M

  Bouilly, M. ; Le portefeuille de la jeunesse ou la morale et l'histoire enseignées par des exemples. Tome XV: Recréation.. Paris, Moutardier, 1830.
  12o in a light brown marbled full leather binding. Spine gilt ornamented and with two red, gilt lettered, titlelabels. Marbled edges and endpapers. Mild wear and slightly bumped corners. A clean copy occasional spots. Exlibris inside front board. A portrait of Luce de Lancival as engraved frontispiece. (II), 269 pages.
  300 SEK
 • Bouilly, M

  Bouilly, M. ; Le portefeuille de la jeunesse ou la morale et l'histoire enseignées par des exemples.Tome XI. Naufrages. Paris, Moutardier, 1830.
  12o in a contemporary, light brown, marbled, full leather binding with two red, gilt lettered, title-labels on spine as well as decorative gilt ornaments. Marbled edges and endpapers. Only mildest wear and slight bump to one corner. Interior a fine, clean copy. Exlibris inside front board. Engraved portait of Bisson as frontispiece. (II), 247 pages.
  300 SEK
 • Bourdaloue, le père Louis, (1632-1704)

  Bourdaloue, le père Louis, (1632-1704); Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus I-XIV. 14 vol. More published. Aux dépens de Rigaud, Paris, 1716-1726. Second edition published by le père Fr. Bretonneau.
  Small 8vo in contemporary marbled full leather bindings. Boards double gilt lined, spines with gilt lettered morocco labels and gilt decorations. Edges and endpapers marbled in blue and white. Boards and spines rubbed and a few hinges with small cracks. Overall a nice set. Clean interior with only occasional spots and mild foxing to a few pages in the Tables in two volumes. The engraved portrait of Louis Bordaloue called for by Brunet is in the first volume of "Mystère". Present is Avent. (1 vol., 1716), (XXVIII), 547 p. , (XXXV) last blank. Careme (3 vol. , 1716) (IV), 546 p. , (XLVIII)last blank. + (IV), 497 p. , (XXXVIIII), + (IV), 481 p. , (XLVI). Mystères. (2 vol. 1736). Engraved portrait, (X), 547 p. , (XXXIII) + (IV), 576 p. ,(XL). Small paperloss up in left corner on the last page of the Table with a couple of words lost. Fètes. (2 vol., 1723 and wrong dated 1712 (probably 1722) (XII), 552 p. , (XXXIV) + (IV), 574 p. , (XXX). Dimanches. (4 vol. 1726.) (X), 483 p. , (XVIII) +(IV), 486 p. , (XXXIV) + (IV), 486 p. , (XXVIIII) + (IV), 519 p. , (XXXVIII). Exhortations. (2 vol. , 1721-1723.) (IV), 520 p. , (XXVIII) + (XII), 474 p. , (XXVIII). Missing Retraite (1 vol.) and Pensées (3 vol. )
  Louis Bourdaloue, French Jesuit and preacher, was born in Bourges 1632 and died in Paris 1704. Brunet I, 1175/1176.
  1000 SEK
 • Brandes, Georg

  Brandes, Georg. Esaias Tegnér. En litteraturpsychologisk stuide. Med Tegnérs portrait i traesnit. Gyldendalsk Boghandels Forlag, Kjøbenhavn, 1878. Första upplagan.
  Liten 8:o i ett välbevarat samtida halvfranskt band. Namnstämpel (F. F. Ekman) på försättsbladet och upptill på titelsidan. Ren inlaga. Frontespis, (IV), 231 sid. , (I).
  150 SEK
 • Brazier

  Brazier. Chansons et Poésies diverses de Brazier. Chez Rosa Lib. Grande Cour du Palais Royal, Paris, 1821.
  Hardbound 12:o in a nice half leather binding with spine decorated in gilt. Only mild signs of use to boards. Exlibris inside front board. Interior slightly foxed. With frontispiece and vignettes. (6), 208 p.
  200 SEK
 • Bring, E. G

  Bring, E. G. Affskedspredikan hållen andre söndagen i Fastan 1862 i Lunds Domkyrka. Gleerups förlag, Lund, 1862.
  Häftad 8vo utan omslag. En del mest lätta fläckar på titelsidan, i övrigt ren. (II), 15 sid.
  150 SEK
 • Brunius, C. G

  Brunius, C. G. Försök till förklaringar öfver hällristningar med femton planscher. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1868.
  Häftad 8vo i ett gult litograferat pappersomslag med svart text. Fläckat omslag och fläckad inlaga, dock inte alltför hårt. De 15 litograferade planscherna bara lätt fläckade. (IV), 185 sid. , (I) + planscher.
  300 SEK
 • Brunnström, Joh. Alex

  Brunnström, Joh. Alex. Om Telegrafien i Sverige. Akademisk afhandling /.../i Lund d. 24 Maj. 1859. N. P. Lundberg, Lund, 1859.
  Häftad hög 8vo utan omslag. Lagerfläckar i början och slutet mest, dock inte alltför hårt. Med en utvikbar plansch. (II), 22 sid + plansch.
  300 SEK
 • Bruzelius, Nils

  Bruzelius, Nils. Underrättelse rörande Skånska Presterskapets Löne-Inkomster jemte andra rättigheter och utskylder, uppställd i Alphabetisk Ordning, med hänvisning till den Författning hvarefter de utgå. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1832.
  8vo inbunden i ett samtida marmorerat lite slitet men trevligt pappband. Titelsidan uppfordrad med lagad reva och ett par kompletteringar av papper. Ingen textförlust. Lätt fläckad de första och sista sidorna, annars ren och fin inlaga. (IV), X, 165 sid. , (I) Rättelser.
  200 SEK
 • Bruzelius, Ragnar Magnus

  Bruzelius, Ragnar Magnus. Bidrag till kännedomen om Skandinaviens Amphipoda Gammaridea. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1856.
  Obunden stor 4:o. Inlagan med en del lagerfläckar. Liten fuktrand i övre högra hörnet. Ouppskuren. 104 sid. + 3 svart-vita litograferade planscher.
  400 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14