Torgny Schunnesson Rare Books

Sjöberg, Chr. Chr. August (anonymt utg. )

Sjöberg, Chr. Chr. August (anonymt utg. ); Andeskådaren Svedenborg. En framställning af denne mans personlighet och underbara lefnadsöden, jemte utdrag ur hans egna berättelser om sina syner och andeskåderier. Sammanbunden med; Tigerschöld, C. W (översättare): Minnen ur Napoleons historia af Eugene Bareste, Charlotte de Sor och hertiginnan Abrantes. Öfversättning från franskan. Första delen. (Allt som utkom.)(VI), Stockholm, Huldberg & Komp:s Boktryckeri, 1862. Tredje upplagan samt Stockholm, tryckt hos B. M. bredberg, 1848.
8o inbunden i ett samtidsa halvfranskt band med guldornerad rygg och marmorerat pärmpapper. Ryggen skavd och spräckt i falsarna upptill. Handskriven innehållsförteckning på främre försättsblad. Inlagan delvis uniformt bruntonad. Svag vattenfläck i marginalen i slutet av det senare verket. Detta med frakturstil. Litograferat porträtt av Svedenborg som frontispis, 160 sid. samt (VI), 118 sid.
300 SEK