Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Steane to Törneros

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 • Steane, Edward and Hinton, Howard

  Steane, Edward and Hinton, Howard; Notes of A Tour in Sweden During The Summer of 1858; Including An Historical Sketch of its Religous Condition, and the Question of Religious Liberty in it. James Nisbet and Co. , London, MDCCCLIX (1859.) First edition.
  Hardbound 8vo a contemporary blind-stamped brown cloth binding. Front hinge a bit open below, minor wear to extremities and slight discolouring in outlines. Inner hinges a bit loose. A fine copy interior. Woodcut frontispiece (Dalecarlian peasants), XII, 232 p.
  200 SEK
 • Stiernman, Anders Anton von

  Stiernman, Anders Anton von. Swea och Götha höfdinga-minne I-II. Stockholm 1836-1836. 2 vol. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1836 resp. 1835.. Andra resp. första upplagan.
  Två 8vo-volymer i troligen något senare gröna pappersomslag med handskrivna ryggtitlar. Oskurna och ouppskurna exemplar. Lagerfläckar partiellt, dock inte hårt. Saknar tomma försättsblad. (IV), VII, (II) 440 + VII, (I), 544 s.
  300 SEK
 • Stohmann, Friedrich

  Stohmann, Friedrich. Stohmanns Handbuch der Zuckerfabrikation. Vierte Auflage vollstädig neuarbeitetet von Dr. A. Rümpler. Mit 223 Textabbildungen und fünd Tafeln. Paul Parey, Berlin, 1899. Vierte Auflage.
  Thick 8vo in a gilt decorated red cloth binding. Spine lightly faded, else in very good condition. Two pages in the beginning with light spots, else a clean copy with numerous full page and text illustrations. Five folded plates in the end + "Anzeigen" with 24 p. advertising. XVI, 645 p. + folded plates + advertising.
  400 SEK
 • Ström, Israel Adolf af

  Ström, Israel Adolf af. Handbok för skogshushållare. Med 11 tabeller och 9 planscher. Hörbergska Boktryckeriet, Stockholm, 1846. Fjärde tillökrta och förbättrade Upplagan.
  8vo i ett skavt samtida halvfranskt band med sparsmakat förgylld ryggdekor. Nedre delen av skinnryggen saknas. Bra inlaga. En av planscherna, skogskartan, är handkolorerad. VIII, 302 swid. , (II) + tabeller och planscher.
  800 SEK
 • Sturleson, Snorre

  Sturleson, Snorre. Konunga-Sagor I-II. Marquardska Tryckeriet, 1816-17.
  Två 8:o-volymer i möjlgen något senare halvfranska band med förgylld ryggdekor och marmorerade pärmar. Grönstänkta snitt. Ryggarna och pärmarna något skavda. Exlibris på främre pärms insida. Rena inlagor. (X), sid. 5-381, (I) + (II), 436 sid. , (II).
  En tredje del utkom 1829.
  300 SEK
 • Sturleson, Snorre. (Sturlusyni, Snorra)

  Sturleson, Snorre. (Sturlusyni, Snorra). Konunga-Sögur I-II. Elmén et Granberg, Holmiae, 1816-17.
  Två 8:o-volymer i möjligen något senare halvfranska band med förgylld ryggdekor och marmorerade pärmar. Grönstänkta snitt. Något skavda band. Exlibris. De två första sidorna i först delen något lagerfläckade, ej hårt. (IV), 362 sid. + (IV), 440 sid.
  En tredje del utkom 1829.
  300 SEK
 • Sutter, David

  Sutter, David; Nouvelle théorie simplifiée de la perspective contenant une introduction historique, les principes géométrie appliquée au dessin /.../ la théorie des ombres, la décorations des plafonds et des notions sur la perspective des théatres. With 60 engraved plates. Complete. Jules Tardieu, Paris, 1859.
  Hardbound folio (350mm. x 275 mm.) in a contemporary black morocco-backed binding with gilt decorated spine, marbled boards, edges and end papers. Spine and corners slightly rubbed but firm and tight binding. A slightly foxed copy, a bit more on a few pages. (VIII), 52 p. text + 60 engraved full page plates after the author including the frontespiece.
  900 SEK
 • Svedenstierna, Eric Th

  Svedenstierna, Eric Th. Några underrättelser om engelska Jernhandteringen. Carl Delén, Stockholm, 1813.
  8vo i ett samtida blått pappersomslag. Oskuret och delvis ouppskuret exemplar. Fin inlaga. Med två utvikbara graverade planscher. (XII), 397 sid. + 2 utvikbara graverade planscher.
  200 SEK
 • Svenska Academiens handlingar 1791-1793

  Svenska Academiens handlingar 1791-1793. Svenska Academiens handlingar Ifrån År 1786. Fjärde delen 1791-93. 1 vol. OBS enbart fjärde delen. Carl Delén, Stockholm, 1809.
  8vo inbunden i ett samtida, trevligt halvfranskt band med förgylld lyra och krans samt titeltext på ryggen och marmorerade pärmpapper. Bara lätt slitage. Försättsbladen och huvudtitel-sidan lätt brunfläckade. Äldre namnteckning på främre försättsblad. Den graverade vinjetten lite revad i ena kanten. I övrigt ett mycket rent och fint exemplar. Illustrerad med en del fina graverade vinjetter av J. F. Martin. Innehåller; Fale Burmans "Lefernes-beskrifningar" över Axel Oxenstierna och Cardinalen de Richelieu. Axel Gabriel Silverstolpes äreminne över Sten Sture den Yngre, Lefernes-beskrifning över Georg Stiernhjelm av Carl Gustaf Nordin. Skaldebref till dem som söka ett odödligt minne av Isak Reinhold Blom och Axel Gabriel Silverstolpe. Sång över segern vid Svensksund av Johan Stenhammare samt Lefernes-beskrifning öfver Ärkebiskop Håkan Spegel av Carl Gustaf Nordin. (IV), 326 sid. , sista blank.
  400 SEK
 • Swedenborg, Emanuel

  Swedenborg, Emanuel. Om hwita hästen som omtalas i UppenbarelseBokebs 19:e Capitel och sedan Om Ordet och Det andeliga eller Inwertes Rening ur Arcana Coelestia. Öfwersättning af Carl Deleen. Wahlström & C., Upsala, 1852.
  Häftad 8vo i tryckt blått originalomslag med svart text. Äldre notering på främre omslags insida. Rent exemplar. 32 sid.
  200 SEK
 • Swedenborg, Emanuel

  Swedenborg, Emanuel. Hieroglyphisk Clav. Till andeliga och naturliga hemligheter. E. G. Södergren, Växjö, 1855. Andra upplagan.
  Häftad liten 8vo med vitt tryckt främre omslag (?). Enstaka lättas fläckar. Äldre notering på omslagets insida. (IV), 40 sid.
  150 SEK
 • Swensson, J. M

  Swensson, J. M. Katekes i Landthushållningen. J. B. Lundström, Jönköping, 1850.
  Häftad 8vo i ett samtida blått pappersomslag. Samtida handskrivet namn på titelsidan med noteringen "Rättare på Åminne."Någon sällsynt fläck och lätt avtryck från motstående sidor på några ställen. Ett bra exemplar. (II), 64 sid.
  200 SEK
 • Swete, Henry Barclay, editor

  Swete, Henry Barclay, editor; The Old Testament in Greek According to the Septuagint I-III. 3 volumes . Complete. The University Press, Cambridge, 1895. Second Edition.
  Three 8vo-volumes in contemporary dark brown cloth bindings with gilt lettered spines. No dust jackets, as issued. Slight wear to extremities and slightly loose in bindings. One volume a bit open in front hinge below. Half- title in the first volume with tar without loss. A very good copy. XXVIII, 828 p. + XVI, 877 p. + XX, 902 p.
  900 SEK
 • Tegnér, Esaias & Ekwall, Knut

  Tegnér, Esaias & Ekwall, Knut. Illustrationen zu Tegnér's Frithjofsage von Knut Ekwall. Nach den Original.Zeichnungen photographirt. Cabinet-Ausgabe. F. Bruckmanns Verlag, München, n year. Ca. 1880.
  Small red cloth portfoli decorated in black and gilt. Some wear and a bit spotted portfolio. With title page + 12 mounted photographs of the paintings/drawings of Knut Ekwall.
  300 SEK
 • Theophrastus. Greek philosopher, successor of Aristoteles

  Theophrastus. Greek philosopher, successor of Aristoteles. Theophrasti characteres. Recensuit animad versionibus illustravit atque indicem verborum adiecit Ioh. Frider. Fischerus. Accessit commentarius Isaaci Casauboni. Joh. Carl Findeisen, Coburg, 1763.
  8vo in a contemporary marbled full lether binding. Spine richly gilt ornamented and lettered in gilt. Red edges and marbled endpapers. Boards with rubbed parts. A tight binding. Exlibris inside front board. Text in Greek and Latin. (LVI), 166 p. , (CXXII) Index, + 240 p. , (XII).
  600 SEK
 • Trägårdh, A. L

  Trägårdh, A. L. Grunddragen till Sjelfspelande Orgel-, Harmonium- samt Pianoinstrumentets Konstruktion. Akademisk afhandling /.../ Lund 1870. Håkan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1870.
  Liten 8vo i ett äldre grönt pappersomslag i fint skick. Inlagan med några få lätta fläckar. (II), 31 sid + utvikbar plansch.
  300 SEK
 • Tullberg, Hampus

  Tullberg, Hampus. Hebräisk språklära. Gleerups förlag, Lund, 1827.
  Häftad 8vo i ett äldre blått pappersomslag där det mesta av det främre saknas. Övre snitt trimmat, i övrigt oskuret exemplar. Lagerfläckar mest i marginalerna. (VI), 62 sid.
  400 SEK
 • Tullberg, Tycho

  Tullberg, Tycho. Linnéporträtt. Vid Uppsala universitetets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse. Planscher o.a illustrationer. Aktiebolaget Ljus, Stockholm, 1905.
  Folio i ett samtida skavt och lite slitet halvfranskt band med röda snitt. Mängder av Linné-avbildningar varav flera helsides med skyddspapper. Innehåller även en förteckning över porträtt och medaljer av Linné Exlibris. Fin inlaga. 187 sid.
  400 SEK
 • Tylor, A

  Tylor, A. Engelska fabriksarbetarens ställning. Utdrag ur 31 classens jury-rapport 1863. Öfvers. af And.Grill N. M. Lindh, Örebro, 1863.
  Häftad 8vo i ett äldre gult pappersomslag som har smärre kantrevor och liten förlust nertill. Lindriga hörnveck nertill på textsidorna, ren och fin inlaga. IV, 56 sid.
  400 SEK
 • Törneros, A

  Törneros, A. Swenskt och Latinskt Supplementar-Lexikon i handskrift efterlemnat af A. Törenros. Redigerat och tillökt af U. W. Ljungberg. Leffler och Sebell, Upsala. 1843.
  8:o i ett samtida halvfranskt band med förgylld ryggdekor och marmorerade pärmar. Ryggen med några fläckar och skavda falsar. Samtida premiumtillskrift på främre päms insida. Lagerfläckade inlaga. (II), VIII, 276 sid.
  300 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13