Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Naturvetenskap, Carl von Linné

 • Gullander, Bertil

  Gullander, Bertil. Linné och Uppsala. Glimtar från en tid av kamp och framgångar. AWE/Gebers förlag, Stockholm 1978.
  4o. Laminerat pappband med illustrerad främre pärm. Mycket fint skick. Rikt fotoillustrerad i färg och svartvitt. 128 sidor.
  150 SEK
 • Jonsson, Marita

  Jonsson, Marita. Carl von Linné. Boningar, trädgårdar och miljöer. Forums förlag, Stockholm, 2003.
  4:o i förlagets gröna pappband med illustrerat skyddsomslag. Ett fint exemplar.Rikt och vackert illustrerad i färg. 204 sid.
  150 SEK
 • Linnaei, Caroli

  Linnaei, Caroli. Flora Dalecarlica. Abr. Bohlin, Örebro 1873.
  4:o. Halvklotband. Bra skick, men sista sidan lös. 129 pages.
  250 SEK
 • Linnæus, Carolus N

  Linnæus, Carolus N; �rtabok 1725. Utgiven av svenska läkarsällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1957.
  8vo inbunden i ett ljust halvklotband med marmorerat pärmpapper. Rött topsnitt. Ex-Libris på insidan av främre pärm. Ett fint exemplar. Mycket rikt illustrerad i svart och vitt. 319 sid.(1) + 6 planscher.
  250 SEK
 • Linné, Carl von

  Linné, Carl von. Carl von Linnés skånska resa. Faksimiledition efter 1751 års originalupplaga. Malmö Ljustrycksanstalt, John Kroon, 1940.
  8vo inbunden i ett välbevarat beige pappband med svart text. (IV),(X), XIV, 434 sid. , (XL) + planscher varav flera utvikbara. På slutet tillägget om Gödselen som kom med i omtrycket.
  150 SEK
 • Linné, Carl von

  Linné, Carl von; Svensk flora (Flora Svecica). Bokförlaget Forum, Stockholm, 1986.
  Förlagsinbunden 8vo med illustrerat skyddsomslag. Mycket gott skick. Utgiven i samarbete med Svenska Linné-Sällskapet. 482 sidor.
  150 SEK
 • Linné, Carl von

  Linné, Carl von; Grönsakstorget. (Macellum Olitorium). Akadimisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1760. Översatt från latinet av Arvid HJ. Uggla. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Svenska Linné-sällskapet, Ekenäs, 1956. Valda avhandingar nr 25.
  Häftad 8vo i fint skick. 21 sid.
  150 SEK
 • Linné, Carl von

  Linné, Carl von; Det förändrade köket. (Culina Mutata). Akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1757. Översatt från latinet av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Svenska Linné-sällskapet, Ekenäs, 1956. Valda avhandlingar nr. 24.
  Häftad 8vo i fint skick. 17 sid.
  150 SEK
 • Linné, Carl

  Linné, Carl; Carl Linnæi Skånska Resa på Höga Öfwerhetens Befallning Förrättad Åhr 1749...Faksimil med anmärkningar utgiven av Jöran Sahlgren. Stockholm, Norstedt & Söners förlag, 1920.
  8:o i ett välbundet halvpergamentband med förgylld ryggdekor och marmorerat pärmpapper. Ett par minimala fläckar på bakre pärm och lätt färgskiftning upptill på pärmarna. Båda omslagen, svagt bruntonade, medbundna. Faksimil i 550 ex., detta ett av de 50 onumrerade exemplaren. Med alla illustrationerna komplett. (II), (X), XIV, 434 sid. , (XXXIV), + 6 utvikbara planscher + 1 utvikbar karta + 53 sid. (Anmärkningar, förklaringar och register.)
  300 SEK
 • Linnæus, Carl

  Linnæus, Carl. Skånska resa år 1749. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1977.
  Stor 8:o i förlages svarta klotband med förgylld text. Med illustrerat skyddsomslag. Fint skick. Redigerad av Carl-Otto von Sydow och illustrerad av Gunnar Brusewitz. 561 sidor. Ett fint exemplar.
  200 SEK
 • Selander, Sten

  Selander, Sten; Linnélärjungar i främmande länder. Essayer. Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1960.
  8vo inbunden i ett blått original klotband med förgylld text. Bara lätta bruksspår. Namnteckning upptill på försättsbladet. Fin inlaga med illustrationer i svart och vitt på blankpapper. Världskarta som frontespis, 90 sid. + 16 sid. planscher.
  150 SEK
 • von Linné, Carl

  von Linné, Carl. Fyra skrifter. Utvalda och kommenterade av Arvid Hj. Uggla. Lindfors Bokförlag, Stockholm 1964.
  4o. Häftad med illustrerat främre omslag. Ett mindre hörnveck på främre omslag, men i övrigt fint skick. Med illustrationer av Harald Sallberg. 160 sidor.
  150 SEK