Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Bokhistoria, Bokhantverk

 • Barkell, William

  Barkell, William. Om bokvård. Från en bokbindares verkstad. Sällskapet Bokvännerna, Stockholm 1952.
  8o. Häftad. Revor i kapitälen . I övrigt bra skick. 53 sidor
  150 SEK
 • Belin, Theopohile, Librairie

  Belin, Theopohile, Librairie; Livres anciens de provenances historiques. Livres avec armoiries des Rois, Reines, Princes, Princesses, Favorites et Bibliohiles célèbres. Riches reliures. Paris, Librairie Theophile Belin, 1910.
  Large 8o in a nice, recent, half cloth binding with original wrappers and spine bound in.116 p. + 95 plates in black and white with bindings, many of them double-paged on thick paper, all of them on better paper.
  1800 SEK
 • Collijn, Isak

  Collijn, Isak. Det äldsta svenska trycket? Ett nyfunnet remigiusfragment. Föreningen för Bokhandtverk, Stockholm 1923.
  4o. Häftad. Blekta omslag och två större rvor i ryggen. Inlagan i bra skick. Särtryck ur Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, häfte 1, 1923. 26 sidor.
  150 SEK
 • Engel-Hardt, Rudolf

  Engel-Hardt, Rudolf; Der Farbenreiz im Druckwerk. Ein Ratgeber für alle, die im graphischen Gewerbe farbig schaffen. Zugleich Versuch einer Systematik der Farbenharmonie und der Werbekraft der Farben. Mit 55 schwarzen Abbildungen und Figuren im Text und 12 farbigen Tafeln. Verlag von Julius Mäser, Leipzig, 1921.
  Hardbound 8vo in publisher´s decorated paper binding. The plates have all a lamp in different color combinations to show harmony - and disharmony in mixture of colors. Text section with paper a bit browned in margins. Old name on front flyleaf.
  300 SEK
 • Frändberg, Axel

  Frändberg, Axel. Boktryckeriteknisk ordbok. Bröderna Lagerströms förlag, 1947. Andra tillökade och reviderade upplagan.
  8vo i ett rött dekorerat pappband med bara lätta bruksspår. Dedikation från författaren på försättsbladet. Fotoillustrerad. 142 sid.
  150 SEK
 • Föreningen för Bokhandtverk. Meddelanden 1912-1916

  Föreningen för Bokhandtverk. Meddelanden 1912-1916. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, Uppsala 1917.
  4:o. Häftad. Omslagen blekta och solkiga. Inlagan i bra skick. 40 sidor.
  120 SEK
 • Lagerström, Hugo

  Lagerström, Hugo. Vad Yrkesskolan vill och vad den gör. Yrkesskolans småskrifter, Sthlm 1922.
  4:o. Häftad med lindrigt blekta omslag. I övrigt fint skick. Ett programutkast. Föredrag i Yrkesskolan för bokhantverk i Stockholm 1921 av Hugo Lagerström. Fotoillustrationer i svartvitt. Tryckt i 200 exemplar. 27 sidor.
  120 SEK
 • Lagerström, Hugo

  Lagerström, Hugo. Den nya stilens genombrott. En samling uttalanden om den nya stilen och dess införande i svenskt typtryck. Skolan för Bokhantverk, Stockholm, 1933. Nr. XVIII av skolans skrifter.
  Hög häftad 4:o i ett stilsäkert och vackert försilvrat omslag med svart funktionalistisk text. Bara små bruksspår. En genomgående intressant produktion utförd som elevarbete på Skolan för bokhantverk i 400 ex, varav detta är 398. Ett funktionalistiskt manifest inom typografin. Porträtt av Lagerström som frontespis, 71 sid. , (I) + planscher.
  300 SEK
 • Lagerström, Hugo

  Lagerström, Hugo; Typtryckets dekorativa grunder I-II. Försök till klarläggande av de dekorativa grundprinciperna i typtrycket. Stockholm, Bröderna Lagerströms förlag, 1926.
  Två häftade 8:o-volymer i bra kondition. Första volymen behandlar proportionslära och andra formlära. Båda volymerna rikt illustrerade med exempel ur bokvärlden. 142 sid. + 104 sid.
  Nordiska boktryckarekonstens bibliotek X.
  300 SEK
 • Nordin, Joh. Gabriel

  Nordin, Joh. Gabriel; Handbok i boktryckarekonsten. Stockholm, Norstedt & Söner, 1881.
  8:o i ett intensivt blått klotband med en förgylld tryckpress på främre pärm samt dekor i svart. Lite solkigt och fläckat band. Övre kapitäl med liten skada. Hörnen lätt slitna. Mycket rikt och detaljerat illustrerad. X, 394 sid. Här finns även genomgång av tryck för blinda med provsida på olika alfabet för blindskrift.
  600 SEK
 • Paulsson, Gregor, huvudred

  Paulsson, Gregor, huvudred. Grafiska yrken. Hantverkets bok. Lindfors Bokförlag AB, Stockholm, 1939.
  Folio i ett lite fläckat blått haslvfrankt band med förgylld ryggdekor. Främre omslag medbundet. Fin ilaga. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. XV, 592 sid.
  400 SEK
 • Wollin, Nils G

  Wollin, Nils G. Det första svenska stilgjuteriet. Svenska Boktryckareföreningen, Sthlm 1943.
  4:o. Halvfranskt band med dekorerade pärmar och främre omslag medbundet. Övre guldsnitt. Mycket fint skick. Utgiven i samband med firandet av Svenska Boktryckarföreningens 50-åriga tillvaro år 1943. Tryckt i 1490 numrerade exemplar, vara detta är nummer 7. Illustrerad i svartvitt samt med flera utvikbara tabeller och stilprov. 167 sidor.
  300 SEK
 • Wollin, Nils G

  Wollin, Nils G. ; Det första svenska stilgjuteriet. Studier i frihetstidens boktryckarkonst. Uppsala, 1943.
  Liten folio inbunden i utgivarens originalpappband med dekor på främre pärm. Ryggen lite bruntonad. Litet släpp upptill på ryggen. Med 30 illustrationer i svart och vitt varav 4 utvikbara planscher samt med faksimiler av två stilprov från 1700-talet inbundna sist.
  Utgiven i samband med Svenska Boktryckareförenings 50-årsjubileum 1943 och tryckt i 490 numrerade exemplar varav detta är 272.
  250 SEK