Torgny Schunnesson Rare Books

Paasikivi, Juho Kusti, (1870-1956), Finlands president (1946-1956)

Paasikivi, Juho Kusti, (1870-1956), Finlands president (1946-1956); Två handskrivna brev av Pasasikivi -150 x 210 mm - blindstämplade "Republikens president" upptill och tillställda den svenske generallötjnanten J. Åkerman 1946 respektive 1951.
Det första brevet är daterat den 2 april 1946 och Paasikivi, som blev statsminister i Finland 1944, har precis blivit vald till republiken Finlands president. Brevet, skrivet med blått bläck, är ett tackbrev till den svenske generallötjnanten Åkerman och hans hustru. I brevet noterar Paasikivi belåtet att den svenske kabinettssekreteraren (Erik) Boheman redan 1940 hade fällt följande kommentar till Paasikivi: "Det har blivit ett bullersamt slut på din karriär." Detta kommenterar Paasikivi, nyvald president som han är, så här: "Nu skulle han kunna säga det med ännu större berättigande." Brevet (3 sid.) avslutas: "Lev väl! Din tillgivne J. K. Paasikivi." Det andra brevet på likadant brevpapper (1 sid.) är ett traditionellt brev med en nyårshälsning 1951 till samma mottagare.
Autographed and signed letters in blue ink (2) by the president (1946-1956) of the republic of Finland J. K. Paasikivi to a Swedish officer, J. Åkerman. In one of the letters is Paasikivi commenting the fact that he just became the president of Finland. 3 pages + 1 page. Blindstamped paper "The President of the Republic."