Torgny Schunnesson Rare Books

Paulsson, Gregor, huvudred

Paulsson, Gregor, huvudred. Trädgårdskonst 1. Lindfors Bokförlag, Stockhilm, u. å. Ca. 1935.
Folio inbunden i förlagets dekorerade klotband. Gröna titeletiketter med förgylld text. Främre omslag medbundet. Ett bra exemplar. Illustrerad i svart och vitt. En andra del utkom.
600 SEK