Torgny Schunnesson Rare Books

Rohde Peter & Johan

Rohde Peter & Johan. Ti original-raderinger af Johan Rohde. Forord och beskrivende fortegnelse over kunstnerens grafiska arbejder vid Peter Rohde. Danske Radeerforening, København, 1935. Upplaga 500 exemplar.
Liten folio i ett välbundet klotryggband med röd ryggetikett med förgylld text och rödstänkta pärmar. Originalomslagern medbundna. Exlibris. Minimal svag fläck på titelsidan, i övrigt ett fint exemplar. Innehåller 10 originaletsningar av Johan Rohde.
800 SEK