Torgny Schunnesson Rare Books

Blix, Magnus

Blix, Magnus; Sweriges Statswälfningar och hushållsanstalter, ifrån 1720 till 1792 jämte orsaker och anledningar därtill I-III. 3 delar i 1 vol. Kumlinska tryckeriet, Stockholm 1795. Tredje upplagan.
8vo inbunden i ett samtida halvfranskt band. Rikt förgylld ryggdekor och röd titeletikett med förgylld text. Röda snitt. Litet slitage på övre kapitäl och lätt skavda pärmar. Fräsch inlaga med bara sällsynta fläckar. Del 1-2 i tredje upplagan tryckt 1795, del 3 tryckt 1794 hos Anders Zetterberg. 128 sid.
600 SEK