Torgny Schunnesson Rare Books

Sigvaldi, Otto & Wirth, Anders

Sigvaldi, Otto & Wirth, Anders; Sødm. Nr. 7 av tidskriften "Kvidens Tinder. " Skive Folkeblads Bogtryk / Offset, 1970.
Häftad tvär-4o som i praktiken är ett fint svart och vitt fotoalbum i collageform med mycket taget på Strøget, skulle jag tro. Ej paginerad, men fotoillustrerade omslag + 32 sid. Man kunde sätta in betalningen på Sigvaldis forlags konto..."Ellers foregår salget på Strøget i harmoni med den højtidlige linie i dansk botanik. "
200 SEK