Torgny Schunnesson Rare Books

Shakespeare, William

Shakespeare, William. Shakespeares dramatiska arbeten. Krönikespel I-II i 1 vol. Översatta av Karl August Hagberg. I ett elegant halvfranskt band. Gleerups förlag, Lund, 1925.
Rejäl 8:o i ett brunt marmorerat halvfranskt band. Ryggen med rikt förgylld dekor, marmorerat pärmpapper, övre guldsnitt och marmorerade försättsblad. Bundet av Nils Bernhard Andersson, Nordiska Kompaniet. Mkt. lättas bruksspår. 2 delar i 1 vol som innehåller Konung Johan, Richard den andre samt Henrik den fjärde, första och andra delarna. 228 sid.
250 SEK