Torgny Schunnesson Rare Books

Bellman, Carl-Michael

Bellman, Carl-Michael; Samlade skrifter 1-6. 6 delar i 3 volymer. Komplett. Illustrerad godtköpsupplaga. Adolf Bonnier, Stockholm, 1877-1879.
Tre små 8vo-volymer i samtida halvfranska band med förgyllda bind och förgylld text. Ryggarna lätt skavda i kapitälen, annars ett välhållet exemplar. Ett parti i tredje volymen lagerfläckat, dock ej hårt. I övrigt ren inlaga. Bellman med luta som frontispis i stålstick i första volymen. I övrigt ganska sparsmakat med illustrationer i träsnitt. Vol. I; XIV, 346 sid. , (II) + 312 sid. , (IV). Vol. II; (II), 342 sid. + (X), 452 sid. , (VIII) . Vol. III; VIII, 360 sid. + (II), 306 sid. , (II), (II), 48 sid. Till synes omotiverat är sid. 109/110 i sista delen inbunden en gång extra på slutet, oaktat den inte saknas där den skall vara.
400 SEK