Torgny Schunnesson Rare Books

Lagerquist, Marshall

Lagerquist, Marshall. Rokokomöbler signerade av ebenister och schatullmakare i Stockholm. Nordiska Museet, Stockholm 1949.
4o. Halvklotband med båda omslagen medbundna. Fint skick. Med fotoillustrationer och teckningar i svartvitt. Akademisk avhandling, som med tillstånd av Humanistiska fakulteten vid Stockholm Högskola för vinnande av filosofie doktorsgrad framställes till offentlig granskning å högskolans lärosal B lördagen sen 7 maj av Marshall Lagerquist, fil.lic.Text 200 sidor plus 68 sidor med illustrationer.
500 SEK