Torgny Schunnesson Rare Books

Asklund, Erik, red. m. fl

Asklund, Erik, red. m. fl. Poesi. Tidskrift för lyrik utgiven av Lyriksamfundet.6 nummer i 5 häften. Totalt utkom 12 nummer i 11 häften. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1948-50.
Häftad 4:o-volymer med tryckta omslag. Ett häfte med liten reva upptill på omslaget, annars fina exemplar. Här föreligger första årgången komplett: nummer 1, 2-3 samt 4. Nummer 3 av andra årgången samt Slutnumret, vilket utgör Häfte 4, årgång 3. Stig Dagerman, Harry Martinson, Vilhelm Ekelund, Rabbe Enckell m. fl. , m. fl.
200 SEK