Torgny Schunnesson Rare Books

Beckmans 300 år

Beckmans 300 år . Oblong-4:o i ett välbundet och vackert skinnryggband med ryggtexten förgylld, marmorerat pärmpapper och helt guldsnitt. Bara lätta bruksspår. Utgiven med anledning av att K. L. Beckmans Tryckerier AB fullgjort sitt 300:e verksamhetsår - 1969. Med texter av K. Beckman, Bengt Bengtsson, K. H. Ivervall och Carl Fr. Bernström. Något förvirrande paginering, men först 84 sid sedan facsimil av handskriven text "Historiska anteckningar av Carl Fr. Bernström. " Den är i allt på 316 sid. Inledningsvis en trevlig avdelning med exempel på tryck från Beckmans. Beckmans Tryckerier AB, Stockholm, 1969.
Tryckt i numrerad upplaga på 999 exemplar, varav detta är nummer 325.
400 SEK