Torgny Schunnesson Rare Books

Jeanson, Gunnar och Rabe, Julius

Jeanson, Gunnar och Rabe, Julius; Musiken genom tiderna I-II. En populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. Med illustrationer och notexempel. 2 vackert bundna volymer i marmorerad kassett. Hugo Gebers förlag, Stockholm, 1927-1931. Första upplagan.
Två vackra, ljusbruna, halvfranska band. Ryggarna sparsmakat guldornerade med svarta horisontella linjer markerande bind.Vackert marmorerat pärmpapper samt övre guldsnitt. Främre omslag medbundna. Förvaras i en marmorerad kassett. En vacker svit. Rikt illustrerade i svart och vitt samt med noter. 280 sid. + 376 sid.
400 SEK