Torgny Schunnesson Rare Books

Blomstrand, Wilhelm (1826-1897)

Blomstrand, Wilhelm (1826-1897). Lärobok i organisk kemi. C. W. Gleerups förlag, Lund, 1877. Första upplagan.
Häftad 8vo i tryckt och illustrerat samt lätt solkigt omslag. Oskuret och ouppskuret exemplar. Lätta fläckar. (VI), 289 sid. , (I)
200 SEK