Torgny Schunnesson Rare Books

Blomberg, Julius

Blomberg, Julius. Lärarinnans och lärarens hjälpreda vid undervisning i hembygdskunskap och teckning I. De två första skolåren. Stockholm, 1915.
Tvär-4o i utgivarens dekorerade klotband. En del fläckar och lite slitage på bandet. Ngt. löst i inbindningen. Mycket rikt illustrerad med kolorerade avbildningar. Ett stycke tidig 1900-talspedagogik som måste ha varit ett enormt lyft - och ett stycke kulturhistoria. Fin inlaga. Namnteckning på försättsbladet. 72 sid.
200 SEK