Torgny Schunnesson Rare Books

Bengtsson, Frans G

Bengtsson, Frans G. Karl XIIs levnad I-II. Norstedts förlag, 1948
Två 8:o- volymer inbundna i förlagets halvklotband med mamorerade pärmar. Omslagen medbundna. Band och inlagor i fint skick. I skavda och revade skyddsomslag. Fotoillustrationer i svartvitt och med utvikbara kartor. 466 sid. + 433 sid.
250 SEK