Torgny Schunnesson Rare Books

Masson, Georgina

Masson, Georgina; Italienska trädgårdar. Med förord av professor Gregor Paulsson. Natur och Kultur, Stockholm, 1963.
Folio inbunden i utgivarens eleganta röda klotband med svarta titeletiketter på främre pärm och rygg. Bandet i mycket bra kondition medan det illustrerade skyddsomslaget har nga. rejäla revor och riss. Med två kolorerade, monterade planscher och i övrigt 211 svart-vita planscher och ett stort antal figurer. Behandlar romerska trädgårdar, trädgårdar från medeltid och renässans, toskanska trädgårar, renässanses trädgårdar i Rom, Markernas och Venetiens trädgårdar, Norra Italiens trädgårdar samt blommor i Italiens trädgårdar. 290 sid. + erratablad.
600 SEK