Torgny Schunnesson Rare Books

Bonde-Practica eller Wädher-Book

Bonde-Practica eller Wädher-Book. Innehållandes någhra sköna reglor huruledes man skal känna och lära heela åhrsens lopp alltijdh warandes åhr ifrå åhr. Christofers Bokförlag, Sthlm 1959.
8:o. Förlagsinbunden med illustrerad främre pärm. Bra skick. 111 sidor.
120 SEK