Torgny Schunnesson Rare Books

Rehnberg, Mats

Rehnberg, Mats. I skärgården. En antologi. Wahlström & Widstrand, Sthlm 1961.
Häftad 8:o med illustrerat omslag. Detta något solkigt. För övrigt ett fint, ouppskuret exemplar.. 224 sidor.
200 SEK