Torgny Schunnesson Rare Books

A:son Askenberg, Charles O

A:son Askenberg, Charles O. Hur man utför reklamtextning. En praktisk handledning i modern konstskrift. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 1938.
8o. Häftad med illustrerat främre omslag. En mindre reva och riss i kapitälen. Inlagan i fint skick och illustrerad med texter. 102 sidor.
120 SEK