Torgny Schunnesson Rare Books

Horisont. Litterär modernism

Horisont. Litterär modernism. Horisont. Litterär Kalender. Fyra (4) av fem (5) utkomna nummer. Bonniers förlag, Stockhom, 1941-1944.
Fyra häftade 8vo-volymer med tryckta omslag. Totalt utkom fem nummer. Här föreligger Våren 1941, Våren 1942, Våren 1943 och Våren 1944. Saknas gör Hösten 1941. Fina exemplar. I redaktionen satt Gerard Bonnier, Johannes Edfelt, Thorsten Jonsson och Artur Lundkvist.
300 SEK