Torgny Schunnesson Rare Books

Andersson, Herb. , förord

Andersson, Herb. , förord; Henrik Ramsay. Minnesskrift. Muistojulkaisu. Tilgmanns Tryckeri, Helsingfors, 1958.
8vo i ett synnerligen välbundet, blått marokängband med förgyllt vapen och text på främre pärm samt rygg. Helt guldsnitt. Uniformt blekt rygg och en del blekning i kanterna, annars välbevarat. Fin inlaga. Illustrerad med en del svart-vita fotografier. Frontispis (porträtt av Ramsey), 239 sid. Text på svenska.
400 SEK