Torgny Schunnesson Rare Books

Jacobowsky, C. Vilh

Jacobowsky, C. Vilh. Gustafsber. Sveriges äldsta badort. Nordiska Museets Handlingar 51, Stockholm, 1958.
Häftad 4:o med illustrerat främre omslag. Bakre omslag svagt solkigt. Till största delen ouppsprättad. Ett bra exemplar. Intressant fotoillustrerad i svart och vitt men med nga. planscher även i färg. 323 pages.
300 SEK