Torgny Schunnesson Rare Books

Bergstrand, C. E

Bergstrand, C. E. ; Grunnddragen till geologien eller läran om jorden med serskild tillämpning på Sverige och dess landtbruk. Med 19 trädsnitt, 1 karta och 3 lithogr. planscher. J. Arrhenii förlag, Upsala, 1859. Första upplagan.
8vo i ett samtida halvfranskt band. Ryggen sparsamt förgylld, grönmarmorerade pärmar och snitt. Lite skavd rygg och skavda hörn, men ett väl sammanhållet exemplar. Milt bruntonad inlaga men inga fläckar. Kolorerad litografi - Genomskärning af Jorden- som frontispis, träsnitt i texten samt utvikbar karta och utvikbara litografier (en kolorerad) baktill. Frontispis, (IV), 141 sid. , (V) + utvikbara litografier.
300 SEK