Torgny Schunnesson Rare Books

Hörle, Nils O. (Cook The Explorer)

Hörle, Nils O. (Cook The Explorer). Från vardagsbord till diplomatdinéer. Kulinariska strövtåg och gastronomiska kåserier. Elanders Boktryckeri, Göteborg, 1937.
Häftad liten 4:o i utgivarens omslag med text i rött och svart. Recensionsexemplar med stämpel upptill på främre omslag. Lätta kantriss och ngt. hörnveck på omslaget, annars ett bra exemplar. 316 sid.
200 SEK