Torgny Schunnesson Rare Books

Hillersberg, Lars

Hillersberg, Lars; Första Andra Tredje... Teckningar -76. Bo Cavefors Bokförlag, 1976. Första samlade utgåvan.
Limhäftad 4o (A4-format) med tecknat omslag. Mkt. lätt solkad, god kvalitet. Diskret namnteckning upptill på första sidan. "I Första Andra Tredje har jag samlat teckningar som tidigar stått i Internationalen - några från Puss - någon har stått i FIB/Kulturfront - och en blev inte tryckt där" skriver Hillersberg på första sidan. Ej paginerad, 48 sid.
200 SEK