Torgny Schunnesson Rare Books

Jepersen, J. , professor

Jepersen, J. , professor; Forelæsninger over Hesteavl holdt paa Den Kongelige veterinær- og Landbohøjskole af Professor J. Jespersen. I referat ved K. Albertsen. Maskinskrevet manuskript af C. F. Mortensen, København, 1925.
4o in bunden i ett enkelt klotryggband med marmorerade pärmar. Maskinskrivet manuskript av J. Jepsersens föreläsningar om hästen och hästavel; med rubriker som: Hestens Zoologi, Palaæentolopgi, Zebraen, Vildæesler, Muldyr, Hesteracer i hela världen med ett särskilt avsnitt om hästens historia i Danmark. 197 sid.
500 SEK