Torgny Schunnesson Rare Books

Johansson, J. Viktor

Johansson, J. Viktor. Extra Posten 1792-1795 I-II. Elanders Boktryckeri, Göteborg, 1936.
Två häftade 4:o-volymer med tryckta omslag.Lätt kantnagg, svag missfärgning på ett omslag och blyertsnoteringar på ett bakre omslag. Studier i 1790-talets Svenska press- och litteraturhistoria. Del I: Tidningens historia. Dess politiska och litterära innehåll. 304 sidor. Skador i kapitälen samt ett par revor i omslaget. Del II: Bibliografi, litteraturförteckning, personregister. 187 sid. Detta arbete är tryckt i 500 exemplar, varav 350 överlämnats till Göteborgs Stadsbibliotek och 150 disponeras av författaren.
200 SEK