Torgny Schunnesson Rare Books

Bokband (Gustavianska bilder)

Bokband (Gustavianska bilder). Ett grönt marokängband i oblong 4:o-format med sparsmakat förgylld ryggdekor och förgyllda ramar på pärmarna. Omslagen medbundna. Bara mycket små bruksspår. Bundet av Nils Linde i Göteborg med dennes etikett. Innehåller Gustavianska bilder. Ett album av bröderna Martin med inledning av Gösta Selling. Med 28 kolorerade planscher + text. På främre pärms insida en notering av Alfred Petterson (Viktor Pettersons Bokindustri AB): "Denna bok /.../ är en produkt av firmans offsetarbete år 1954. Boken bevaras för framtiden. Stockholm 1954. Alfred Petterson." Förvaras i grön klotkassett, som är delvis blekt.
300 SEK