Torgny Schunnesson Rare Books

Dahlberg, Ragnar, efterskrift

Dahlberg, Ragnar, efterskrift; Den svenska katekesen 1567. Faksimil-utgåva med efterord av Ragnar Dahlberg. Bröderna Lagerström, Stockholm- Helsingforsd, 1916.
Liten 8vo i förlagets pergamentrygg-band med blå pärmar, titel på ryggen och främre pärm. Övre snitt skuret, annars oskuret exemplar. Ett fint exemplar. Exlibris på främre pärms insida. (VI), 112 sid. (ej pag.), 24 sid., (II).
I serien faksimile-upplagor av äldre svenska tryck under redaktion av Isak Collijn,
200 SEK