Torgny Schunnesson Rare Books

Bretécher, Claire

Bretécher, Claire; Bretéchers Bästa. Hammarström & Åberg, 1986. Tredje tryckningen..
Album i folio-format inbundet i utgivarens illustrerade pappband. En sida med avlång reva utan förlust, annars bra kondition. Bretéchers oslagbara tecknade serier för 40-talister. 128 sid.
200 SEK