Torgny Schunnesson Rare Books

Klingberg, Göte och Bratt, Inger

Klingberg, Göte och Bratt, Inger; Barnböcker utgivna i Sverige 1840-89 I-III. En kommenterad bibliografi. 3 volymer. Lund University press, 1988. First (and only) edition.
Tre små folio-volymer inbundna i utgivarens gröna halvklotband. Lätta repor på pärmarna, i övrigt ett bra exemplar. Katalogiserar och beskriver 4790 barnböcker publicerade i Sverige mellan 1840 och 1889. Med inledning (summary in English for the introduction) i första delen samt med förlags- och titelregister i tredje delen. 1935 sid.
The Swedish standard work on children's books published in Sweden between 1840 and 1889. Catalogue and description for 4790 items. With register in the end. 1935 pages on stencile orint. A few scratches to boards, else a fine copy. Heavy item. Three volumes, hardbound.
800 SEK