Torgny Schunnesson Rare Books

Norlén, Saga-Marianne / Wallner, Teut

Norlén, Saga-Marianne / Wallner, Teut. Att datera manuskript. En undersökning av olika dateringsmetoder samt resultatredovisning av ett dataexperiment utfört med hjälp av en systematiserad metod för utvärdering av signifikanta handstilsvariabler, demonstrerad på Birger Sjöbergs efterlämnade manuskript. Acta Universitatis Stockholmiensid/ Almqvist & Wiksell, Sthlm 1973.
4o. Häftad med smärre kantriss. I övrigt fint skick. Summary in English. 237 pages.
300 SEK