Torgny Schunnesson Rare Books

Allra nyaste wis-bok. En utwald samling svenska sånger

Allra nyaste wis-bok. En utwald samling svenska sånger. Löfwings Bokförlag, Stockholm, 1895.
12:o inbunden i ett vitt pappband. Försättsbalden lätt fläckade. Namnstämpel på titelbladet. Inlagan bruntonad men i övrigt fin. Ett bra exemplar. 144 sid.
200 SEK