Torgny Schunnesson Rare Books

Aakjær, Jeppe

Aakjær, Jeppe. Af gammel Jehannes hans Bivelskritaarri. En bette Bog om stur' folk. Gyldendalske Boghandel Nordisk forlag, København og Kristiania 1911.
8vo i ett välbundet halvfranskt band med förgylld ryggdekor och marmorerade pärmar. Marmorerade försättsblad. Främre omslag medbundet. Exlibris. Ett fint exemplar. 89 sid.
150 SEK