Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Uzanne to Åkerland

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 • Uzanne, Octave

  Uzanne, Octave. Contes dialogués de Crébillon-fils censeur royal. Avec une notice bio- bibliographique par Octave Uzanne. A. Quantin, Paris, 1879. Tirage a petit nombre.
  Hardbound 8vo in a contemporary blue half morocco binding. Spine with five raised bands with gilt lettered title. Marble boards. Top edge gilt, else uncut. Marbled endpapers. Original wrappers bound in. Slightly rubbed spine and minimal signs of use. A very good copy. As frontespiece an engraved portrait of Crebillon Fils by Lalauze. Also a few engraved vignettes, cul-de-lamps, first letters and a facsimiled letter. Front. , (IV), LXXXII, 283 p. , (V). Printed in a small edition.
  400 SEK
 • Vegetius, Renatus Flavius

  Vegetius, Renatus Flavius. Institutions militaires de Vegece. J. Wetstein, Amsterdam, 1744.
  Small 8vo in a well preserved contemporary full vellum binding with gilt lettered spine label. Splashed edges. Title in red and black with discrete exlibris stamp below. Exlibris Arvid Eriksson inside front board. Title with engraved vignette + 1 folded engraved copper. Clean and fresh copy. XXXII, 175 p.
  600 SEK
 • Veneroni, Le Sieur de

  Veneroni, Le Sieur de. ‎Lettres de Loredano, noble Venitien. Sur diverses matiéres de politique, & sur d'autres importans sujets écrites aux premiers Princes de l"Europe, & a plusieurs Personnes considérables par leur savoir & par leurs emplois. Traduites en François, Avec l'Italien a coté par le Sieur Veneroni ‎ Jean Felix Bielcke, Jene, 1717. Nouvelle édition, augmentée & corrigée.
  Small 8:o in a spotted contemporary full vellum binding. Spine mute. Red edges. Full page engraved frontispiece, title-page printed in red and black. Text clean and crisp. Parallel text French and Italian. Engr. frontispiece, (II), 465 p.,(I).
  300 SEK
 • Virgile . (Delille, Jacques, transl. )

  Virgile . (Delille, Jacques, transl. ) Les Georgiques (1 vol.) + Les Bucoliques (1 vol.) + L'Enéide I-IV (4. vol.) 6 volumes. Bilingual Latin - French edition. Michaud Frères, Paris, 1812-1814.
  Six small 8vo volumes in contemporary half calf bindings. Spines richly gilt decorated with stars and bands and marbled boards. Yellow edges and light blue endpapers. Slight wear to corners, but a very good set. Exlibris from Bibl. Hammer and Sigurd Persson-Unger. Les Georgiques and L'Énéide translated and with notes and variants by Jacques Delille and Les Bucoliques with introduction and notes by Le Chevalier Delangeac and J. Michaud. Every volume with engraved frontispiece after Ch. Eisen, Bouillon and J. Moreaeu. Bilingual text Latin in French. Les Georgiques Front. , 412 p. Les Bucoliques Front. , 359 p. , L'Énéide I-IV; Four front:s ! (II), XVIII, 461 p. + 396 p. + 351 p. + 420 p.
  800 SEK
 • Vischer, F. Th

  Vischer, F. Th. ; Om moderna. Ett bidrag till kunskapen om våra kulturformer och sedebegrepp. Jemte ett tillägg om cynism. Med förord af professor V. E. Lidforss. Philip Lindtstedts förlag, Lund, 1880. Föresta svenska upplagan.
  Häftad 8:o i utgivarens omslag. Övre snitt skuret, i övrigt oskuret exemplar som dessutom är ouppskuret. Omslaget med lätt missfärgning och ett blad med marginalreva utan förlust, annars ett välhållet exemplar. 168 sid.
  150 SEK
 • Wagner, Johann (1559-1622)

  Wagner, Johann (1559-1622). Hwsbiblia ther vthi alle nådehungrighe, torstighe o bekymradhe hierta spiisa o wederqueckia kunna...I-II. Utholkat och förswenskat aff Samuele Olai. Defekt och inkomplett exemplar. Tryckt i Wästerås, 1623.
  4:o i ett äldre men senare mycket slitet och skavt halvfranskt band. Saknar tomma försättsblad. Stor och klumpig lagning med textförlust i övre delen av titelbladet i första delen. Lagerfläckad och bitvis vattenskadad inlaga. Felpaginerad på flera ställen. Saknar sidorna 45-50 och 271-78 samt det sista bladet i andra delen.
  600 SEK
 • Wallenberg, Jacob

  Wallenberg, Jacob; Samlade vitterhetsarbeten. Upsala, P. Hansellis förlag, 1855.
  Liten 8o i ett samtida, något slitet, halvfranskt band med pärmarna marmorerade i rött. Bandets falsar skavda och kapitälen lite slitna. Lite lös i bindningen. Bruntonad inlaga i vissa passager. Ett par mindre bläckfläckar på sid. 44-45. Namnteckning på försättsbladet. Nga. smärre anteckningar med blyerts på främre pärms insida och halvtitelbladet. 368 sid.
  150 SEK
 • Watkins, John

  Watkins, John; Scripture Biography or, Lives and Characters of the Principal Personages Recorded in The Old and New Testament. A New Edition. With engravings. Printed for Sir Richard Phillips and Co. , London, 1821.
  8vo in a contemporary red full morocoo mirror binding. Boards with broad gilt borders framed with gilt lines and a blind pressed border of flowers. Spine with gilt ornamented bands and gilt decorations in every compartment. Inner gilt dentells. Binding mildly faded. Illustrated with engraved frontispiece and 24 half page engravings. Offsetting from the frontispiece, else a clean copy. Frontisp. , VI, III, 482 p. + engravings.
  400 SEK
 • Woltemat, Henr. Julius. Anonymt publicerad

  Woltemat, Henr. Julius. Anonymt publicerad. Anwisning til hela Stats-Kundskapen. Det är Aldrakortaste Beskrifning af en Stat i gemen, Samt af de märkwärdigaste, så wäl i äldre Tider, som uti Juuli Månad år 1741, Florerande Staters Tilstånd. De Första Begynnare till Tiänst, uti wissa Frågormoch Swar Författad. stockholm och Upsala, hos Gottfried Kiesewetter, 1742. Första upplagan.
  8o i ett samtida illa medfaret halvfranskt band med träpärmar. Ryggen med skinnförlust upp- och nertill. Främre pärmen bräckt på mitten, men håller samman. Skavda pärmpapper. Försättsbladen uppklistrade mot pärmarna. Främre pärms insida med äldre namnteckningar, ett par överstrukna. Titelsidan med äldre namnteckning. De förstan sidorna tätt skurna upptill utan bokstavs- och/eller textförlust. Inlagan med en hel del små hörnveck och enstaka fläckar. Första boken; (VIII), 24 s. (En Stat i Gemen) + Andra boken; 32 sid. (Angående de, i Gamla Tider, Florerande och Bekanta Stater), Tredje boken; 128 sid. (Angående de nu förtiden florerande Europäiska Stater), Fjärde boken; 24 sid. (Angående de, nu för tiden, florerande Asiatiska, Africanska och Americaniska Stater.) Sista sidorna register. Registret för sista boken stämmer inte i pagineringen, men boken är komplett.
  Bygdén, 108.
  200 SEK
 • Wåhlin, Christian

  Wåhlin, Christian. Fäderneslandets Historia och Stats-Kunskap för Begynnare, med Bifogade Genealogiska Tabeller öfwer Swenska Konunga Slägterne, samt Konunga Riket Norriges Stats-Kunskap. Carl F. Berling, Lund, 1822. Ellofte upplagan.
  Samtida skavt men väl sammanhållet halvfranskt band. Äldre namnteckning på främre pärms insida. Ren inlaga. (VIII), 352 sid. + utvikbar tabell.
  150 SEK
 • Zola, Emile

  Zola, Emile. ‎Thérèse Raquin. Drame en quatre actes. Avec une préface.‎ Charpentier et Cie. , Paris, 1873. First theater edition.
  Small 8vo in a full soft morocco binding with gilt lettered spine. Mildly faded spine. Bound with front original wrapper. This with old autographed name. A very good or better copy. 144 p.
  400 SEK
 • Åkerland, E

  Åkerland, E. Handbok till den af E. Åkerland sammandragna Res-Karta öfwer Swea och Götha Riken innefattande en kort Beskrifning öfwer de på denna karta märkwärdiga Orter. Tryckt hos Johan Hörberg, Stockholm, 1830 på J. U. Probsts förlag.
  Liten häftad 8vo i ett samtida blått pappersomslag med diskret namnteckning upp till på främre omslag. Namn i bläck på titelsidan som lite gått igenom fyra blad. I övrigt ren inlaga. Några hörnveck. (II), 70 sid.
  300 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13