Torgny Schunnesson Rare Books

Showing the category: Äldre, rara böcker

from Påhlman to Scott

 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 • Påhlman, Otto & John

  Påhlman, Otto & John. Skrifkonstens historia och utveckling från äldsta till senaste tid. Hvarvid särskildt afseende fästs på vårt nuvarande alfabet. Bröderna Påhlmans förlag, Stockholm, 1892.
  8vo i ett trevligt grönt klotband dekorerat klotband. Lagerfläckar mest på de första och sista bladen. Illustrerad. 66 sid. , (II) sista blank.
  200 SEK
 • Rasch, Gustave

  Rasch, Gustave; Les Prussiens en Alsace - Lorraine par un Prussien. Paris, E. Plon et Cie. , Paris, 1876.
  Softbound 8o in it's original blue wrappers lettered in black. Top edge trimmed, else uncut. Very good quality for this fragile book. Translated into French by Louis Leger. (VIII), 244 pages.
  Published originally with the title "Die Preussen in Elsass-Lothringen." The book was confiscated and the author, a German publicist, was condemned to 4 months in prison by the Gertman authorities.
  600 SEK
 • Rejmarus, J. A. H

  Rejmarus, J. A. H. Afhandling om åskledare. Med 1 graverad plansch. Öfversättning från tyskan med tillägg och anmärkningar af A. D. Lizell. Sam. Norberg, Götheborg, 1802.
  Häftad 8vo i ett enkelt äldre vitt pappersomslag som är lite fläckat. Titelsidan med en del fläckar, annars mest ren och fin inlaga och plansch. Oskuret och delvis ouppskuret exemplar. Den utvikbara graverade planschen bunden i slutet. XIII, (III), 142 sid. + utvikbar graverad plansch.
  1000 SEK
 • Ridderstad, Anton

  Ridderstad, Anton. Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland I-II. 2 vol. M. W. Wallberg & Comp. , Norrköping 1875-1877.
  Två 8:o-volymer i samtida halvfranska band med gulddekorerde ryggar. Lätt skavda men hela och fina band. Inlagorna i god kondition. (IV), 416 sid. + 451 sid.
  300 SEK
 • Rinman , Swen

  Rinman , Swen; Avhandling rörande Mechaniquen, Med tillämpning i synnerhet til Bruk och Bergwerk. Tom 2. F. A. Carlbohm, Stockholm, 1794.
  4:o inbunden i ett skavt och lite fläckat samtida halvfranskt band. Främre fals spräckt nertill. Med Pontus Ljunggrens exlibris och äldre biblioteksstämpel. Inlagan lätt lagerfläckad, mest i maginalerna. (XVI), 574 sid. , (II).
  Hur konstigt det än låter utkom första delen några år senare. Den författades av Erik Nordwall. Till båda delarna hör även separata graverade planscher. De finns inte med här.
  400 SEK
 • Rinman, Sven

  Rinman, Sven. Handbok uti den gröfre jern- och stålförädlingen I-II. Andra upplagan omarbetad af Carl Rinman. 2 vol. C. R. Roselli, Falun, 1829.
  Två 8vo-volymer i skavda och hårt slitna samtida halvfranska band. Andra delen saknar ryggen, som delvis ligger lös i inlagan. Inlagan med en del fläckar, inte mycket. Andra delen saknar titelblad. (II), graverad titel, XIV, 38 sid., 434 sid. + VIII, 240 s. + 1 tabell.
  400 SEK
 • Rosenbaum, Julius

  Rosenbaum, Julius. Geschichte der Lustseuche im Alterthum nebst ausfürlichen Untersuchungen über den Venus- und Phalloscultus, Bordelle, Paederastien und andere geschlechtlichen Ausschewifungen der Alten... H. W. Schmidt, Halle a. S. , 1888.
  Hardbound 8vo in a slightly rubbed and worn contemporary half leather binding. The two first and two last leaves foxed, else a clean copy. Exlibris and a few old names on the empty endpapers. XII, 484 sid.
  300 SEK
 • Rougemont, Fr. de

  Rougemont, Fr. de. Menniskans geographi. Försök till populär framställning af den historiska geographien, efter Carl Ritters method. Zacharias Hæggström, Stockholm, 1846. Efter andra förbättrade upplagan öfversatt med tillägg af G.W. Bergström.
  8vo inbunden i ett ljusbrunt halvfranskt band med förgylld rygg- och pärmdekor. Pärmarna lätt skavda i kanter och hörn. Inlagan med några fläckar samt bitvis lätt missfärgat tryck. IV, 828 sid.
  200 SEK
 • Runeberg, Johan Ludvig

  Runeberg, Johan Ludvig; Kan ej, Familjemålning i 2 Akter sammanbunden med Kungarne på Salamis. Tragedi i fem Akter. Theodor Sederholms förlag, Helsingfors, 1862, resp. 1862. Oiriginalupplaga av båda verken.
  8o inbunden i ett samtida grönt, halvfranskt band. Ryggen med förgylld titeltext. Marmorerat pärmpapper. Ryggen och kanterna lätt skavda, men ett välhållet band. Försättsbladen med små märken i hörnen, i övrigt helt fläckfri inlaga. (IV), 109 sid. , (III), blanka, + (IV), 176 sid.
  500 SEK
 • Runeberg, Johan Ludvig

  Runeberg, Johan Ludvig; Dikter. A. G. Hellsten, Stockholm, 1838.
  12o inbunden i ett halvfranskt band med förgylld ryggtext och marmorerade pärmar. Lätt fläckad rygg men ändå ett velhållet band. Samtida ägaranteckning på försättsbladet. Inlagan ålderfläckad samt med fuktfläck på de sista sidorna. I övrigt en fast och ren inlaga. 520 sid.
  300 SEK
 • Rühs, Friedrich

  Rühs, Friedrich. Maria Eleonora, Gustaf II Adolfs Gemål. Öfversättning. J. F. Walters förlag, Stockholm, 1825.
  Häftad 8vo i ett äldre blått pappersomslag. Övre snitt skuret, i övrigt oskuret exemplar. Diskret namnteckning upptill på titelsidan och lätta hörnveck och lätta lagerfläckar på de sista sidorna. I övrigt ett rent exemplar. (IV), 64 sid.
  150 SEK
 • Rötscher, Heinrich Theodor

  Rötscher, Heinrich Theodor. Shakespeare in seinen höchsten Charactergebilden enthüllt und entwickelt und allen Bewunderern des Dichters gewidmet. Ein Buch zur Feier des dreihuntertjährigen Geburtsjahrs Shakespeare's. Mit einem Stashlstick: Shakespeare in seinem Studirzimmer. Reinhold & Söhne, Leipzig, 1864.
  Tall hardbound 8vo in a nice blue half morocco binding with gilt decorated spine and marbled boards and edges. Exlibris Gustaf Collijn. Offsetting from the engraving and the two last leaves foxed, else a clean copy. Portrait, VIII, 161 p. , (III) last blank.
  200 SEK
 • Saintes, Armand

  Saintes, Armand. Histoire critique du rationalisme en Allemagne Depuis son origine jusqu'a nos jours. Jules Renouard, Paris, 1841. First edition.
  Hardbound 8vo in a fresh contemporary half leather binding. Spine with black titlelabel lettered in gilt and gilt ornaments in romantic style. Black blind decorated boasrds and marbled edges. With two exlibris. Clean and crisp copy in all aspects. XII, 452 p. , (IV).
  300 SEK
 • Salutering med kanoner

  Salutering med kanoner. Kongl. Maj:ts i nåder faststäldte reglemente, hwarefter saluteringar med canoner, så wäl i Stockholm som på rikets fästningar och andra ställen, wid här anförde tilfällen wekställas böra; gifwit Stockholms slott den 10 febrauarii 1803. Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1803.
  4:o inbunden i ett senare marmorerat pappband som är lite blekt. Titeletikett i röd marokäng med förgylld text på ryggen. Liten skada i övre kapitäl. Med Alarick Wachtmeisters exlibris. Rent exemplar. 8 sid.
  200 SEK
 • Sander, L. C

  Sander, L. C. Knud, Danmarks Hertug. Et Sørgespil i fem Akter. J. Schuborthes Forlag, Kjøbenhavn, 1808.
  Liten 8vo i ett möjligen senare marmorerat pappband med lätt skav. Exlibris och tillskrift på främre pärms insida. Något lagerfläckad inlaga, dock inte hårt. (IV), 159 sid.
  200 SEK
 • Schartau, J. W

  Schartau, J. W. Lärobok i topografi jemte ett sammandrag af terrängläran. Stockholm, Norstedt & Söner, 1875.
  8vo i ett samtida svart, halvfranskt band med sparsmakat förgylld ryggdekor. Marmorerade snitt. Pärmhörnen lite slitna och lite lös i bindningen. VIII, 220 sid, (sista blank) + 10 litograferade planscher med figurer i svart och vitt. Ren inlaga.
  200 SEK
 • Scheutz, N. J

  Scheutz, N. J. Smålands Flora innefattande Kronobergs och Jönköpings Läns Fanerogamer och Ormbunkar. C. G. Södergren, Wexjö, 1864.
  12:o i ett modernt svart klotband med förgylld ryggtext. Liten fäck på främre snitt, annars bra inlaga med en hel del diskreta blyertsstreck och lättare understrykningar. XXIV, 362 sid.
  200 SEK
 • Schwartz, Eugène & Noreen, Adolf

  Schwartz, Eugène & Noreen, Adolf. Äldre västgötalagen. Normaliserad text W. Schultz, Uppsala, 1876.
  8:o i ett samtida klotryggband med marmorerade pärmar. Bara lätta bruksspår. Äldre namnteckning på försättsbladet. Fin inlaga. (VI), VIII, 67 sid.
  200 SEK
 • Schwerin, Fredrik Bogislaus von & Anonym (Anmärkaren)

  Schwerin, Fredrik Bogislaus von & Anonym (Anmärkaren). Bidrag till Kännedom af Fäderneslandet. + Anonym författare; Anmärkningar vid Herr Grefve Fr. Bogisl. v. Schwerins Bidrag till kännedom af Fäderneslandet. Zeipel och Palmblad, Uppsala, 1817 resp. Elmén och Granbergs Boktryckeri, Stockholm, 1817.
  Bidrag till...i häftad 8vo med samtida blått pappersomslag med sliten rygg och en del fläckar. Saknar tomma försättsblad. Mest oskuren inlaga. Namnteckning på främre omslags insida. Inlagan med en del lätta lagerfläckar. Innehåller uppsatserna: "Om Spannmålsprisen och om Myntförhållandet från år 1624 till närvarande tid" och "Om Rörelse-Kapital och om Kredit." + Anmärkningar... Obunden häftad 8vo. Oskuren. Ren inlaga. 27 sid. Ej hos Bygdén.
  600 SEK
 • Scott, Walter Sir

  Scott, Walter Sir; The Pirate I-III. By the author of "Waverley, Kenilworth". 3 volumes. Complete. Edinburgh: Printed for Archibald Constable and Co. ; and Hurst, Robinson, and Co. , London.
  Three hardbound 8vo volumes in contemporary dark purple cloth bindings with gilt lettered and ornamented morocco-labels on spines. Ends of spines slightly worn, spines uniformlly faded and a few light spots on boards. Firm and tight set. Mildly foxed end papers and occasional weak spots, but mostly a clean and crisp copy. All half titles present. Inside front boards the exlibris of Rammerscales: "I beare the bell." Second state of the first edition with semicolon after the first "Co." on title-page in vol. I and "there" instead of "their" as the last world on page 17 line 20 in vol. II. Vol. I; IV), VII, (I) blank, 322 p. Vol. II; (IV), 322 p. Vol. III; (IV), 346 p.
  400 SEK
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13