Torgny Schunnesson Rare Books

Hasse Z. (Zetterström, Hans)

Hasse Z. (Zetterström, Hans). Till Hasse Z på hans femtioårsdag. Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1927.
Stor 8:o i ett grönt helmarokängband med förgylld ryggtext och sparsmakat förgylld dekor. Hasse Z:s autograf tryckt i guld på främre pärm. Helt guldsnitt och inre förgyllda denteller. Främre omslag medbundet. Omslag och band designat av Torsten Schonberg och bundet av Nyléns Bokbinderi i Stockholm. Bibliofil utgåva tryckt i 150 ex. varav detta är 149 signerat av Erik Zetterström (Kar de Mumma), med ett signerat originalträsnitt av Erik Lange och en signerad originallitografi av Eigil Schwab. (XII), 217 sid. , (I) + åtskilliga helsidesillustrationer.
Bidrag av bl.a. Karl Asplund, Yngve Berg, Bo Bergman, Hjalmar Bergman, Nils Dardel, Ossian Elgström. Albert Engström, Arvid Fougstedt, Isaac Grünewald, Gustaf Hellström, Oscar Jacobsson, Bruno Liljefors, Ludvig Nordström, Georg Pauli, Hjalmar Söderberg m. fl.